Sekcije i grupe

Jeste li znali da BIUS ima više od 20 aktivnih sekcija i 2 grupe? Ovdje se možete upoznati s radom naših sekcija i grupe te ćete zasigurno pronaći nešto za sebe. Svaka sekcija i grupa okuplja studente entuzijastične za pojedino područje biologije.

Ako želite postati članom neke sekcije ili grupe, možete se sa njenim radom upoznati kroz sastanke, dežurstva voditelja ili se izravno javiti voditeljima sekcija (kontakti su na linkovima pojedinih sekcija/grupa).

Grupe

Astrobiologija

Bioetika

Sekcije

 

 

 

Alge

BioFoto

Biologija mora

Biomedicina

Biospeleologija

Botanika

Edukacija

Genetika

Gljive

Herpetologija

Kopnene vode

Kornjaši

Leptiri

Mekušci

Mikrobiologija

Neurobiologija

Održivi razvoj

Onkologija

Opnokrilci

Pauci

Primijenjena botanika

Ptice

Rakovi

Ravnokrilci

Ribe

Sisavci

Šišmiši

Vretenca

Sekcije i grupe bez trenutnog vodstva

Sekcije i grupe koje su nekada bile aktivne, no trenutno, nažalost, nemaju voditelja. Ukoliko ste zainteresirani za vođenje neke od navedenih sekcija/grupa ili osnivanje nove, vlastite sekcije, javite se Upravnom odboru BIUS-a na e-mail: usb.bius@gmail.com

 

 

Anatomija, morfologija i prepariranje

Mravi

Bioinformatika