Održivi razvoj

Ciljevi naše sekcije:

– educirati članove sekcije o pojmovima održivog razvoja i zaštiti okoliša te njihovoj vrijednosti za društvo

– poticati članove sekcije na djelovanje u skladu s održivosti, kao i promoviranje održivosti u svakodnevnom životu

– izrada i provedba projekata u suradnji s udrugama i stručnjacima što omogućuje proširivanje znanja te stjecanje praktičnog iskustva

– okupiti studente i stručnjake na interdisciplinarnoj razini zbog uspješnijeg djelovanja sekcije te rješavanja problematike kojom se sekcija bavi

– iniciranje suradnji s drugim udrugama, visokoobrazovnim ustanovama, institutima i neprofitnim organizacijama

 

Sekcijski e-mail: sekcija.odrzivirazvoj@gmail.com

Voditeljice:

Lucija Novoselec (lucijanovoselec0@gmail.com)

Lucija Rešetar (lucijaa.resetar@gmail.com)

Aktivnosti sekcije

Posjet REGEA Energetskom centru u Bračku

U lipnju 2021. godine s članovima sekcije posjetili smo REGEA Energetski centar u Bračku gdje nas je ugostio osnivač i ravnatelj centra dr. sc. Julije Domac. REGEA je regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske koju su 2008.godine zajedno osnovale četiri hrvatske županije, a među njima je i Grad Zagreb. REGEA za cilj ima provođenje praksi održivog razvoja na regionalnoj razini, a fokusirana je na područje energetike, odnosno promoviranje korištenja obnovljivih izvora energije.

Uz razgledavanje Energetskog centra slušali smo predavanje o osnivanju i ciljevima REGEA agencije, ali i funkcioniranju centra kao građevine koja spaja energetsku samostalnost i održivost s očuvanjem kulturne baštine – centar je nastao obnovom starog dvorca koji je u prošlosti služio kao bolnica.

Posjet REGEA-i educirao je naše članove o zelenim temama na više razina, a posebice o održivom razvoju čijim se promoviranjem naša sekcija i bavi.

Posjet recikliranom imanje udruge ZMAG

Zajedno s članovima Eko udruge Zdravstvenog veleučilišta posjetili smo Reciklirano imanje udruge ZMAG u Vukomeriću. Domaćini, Domina Delač i Bruno Motik, su nas proveli po imanju gdje smo vidjeli kuće od drveta, slame i blata, sa zelenim krovovima i vlastitim malim vjetrenjačama i solarnim panelima, kompostište i vrt na kojemu članovi i volonteri rade primjenjujući načela permakulture, hostel za kukce, kompostni wc, sustav za pročišćavanje otpadnih voda pomoću biljaka te mnogo kreativnih primjera recikliranja i ručne izrade, od kuća do krhotina keramičkih pločica.
U edukacijskom centru nam je Bruno održao predavanje o samoj udruzi i njihovom radu te permakulturnom dizajnu građevina i poljoprivrednih površina i njegovoj primjeni na mikro i makro skali.