Istraživanje ekologije i filogenetike krškog runolista (Leontopodium alpinum Cass.) na području Nacionalnog parka Risnjak

Ovaj studentski istraživački projekt fokusirat će se na istraživanje filogenije i ekologije oprašivača strogo zaštićene biljke krškog runolista.


Runolist (Leontopodium alpinum Cass.) je zeljasta trajnica iz porodice glavočika. Rasprostranjena je u dijelovima Europe i Azije, a u našim krajevima je uvrštena u Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013). U Hrvatskoj je prisutan na više lokacija, a između
ostaloga i na području Nacionalnog parka Risnjak. Ovaj projekt zamišljen je kao analiza triju populacija runolista na planini Risnjak. Terenski izlasci predviđeni su za period cvatnje runolista, odnosno krajem srpnja ili početkom kolovoza. Tijekom tri dana obići ćemo tri lokacije na kojima je poznato da runolist prirodno obitava. Sve su lokacije značajno udaljene jedna od druge te posjeduju posebne mikroklimatske uvjete. Terenske analize uključivat će inventarizaciju oprašivača na lokaciji gdje biljke cvjetaju s fokusom na
kukce iz reda Hymenoptera (Opnokrilci) Inventarizacija će ce provoditi upotrebom entomoloških mreža kao selektivne metode te upotrebom pan-traps zamki kao neselektivne metode hvatanja opnokrilaca.


Kukce uhvaćene mrežom stavljamo u zasebne posudice te ih ubijamo zamrzivanjem. Sa tih kukaca će biti uzeti uzorci polena koji će se uspoređivati s polenom biljke runolista. Ovom metodom omogućiti ćemo određivanje oprašivača koji na tim lokacijama oprašuju istraživanu
biljku. Uzorci sakupljeni pan-traps zamkam dat će nam uvid u širi spektar populacije kukaca na istraživanim lokacijama.


Terenski izlasci će također uključivati uzimanje uzoraka tkiva, u našem slučaju cvjetnih glavica koje će poslužiti za genetsku analizu i usporedbu tri navedene populacije.Prikupljeni uzorci bit će pohranjeni u silikagel kako bi se naglo osušili čime će DNA biti očuvana. Uzorci za analizu DNA će biti pohranjeni do početka nove akademske godine kada ćemo u laboratoriju izolirati DNA te pripremiti uzorke za sekvencioniranje trnL- trnF te ITS1-ITS2 regije. Sekvencioniranje će biti odrađeno u servisu koji nudi tu proceduru. Nakon dobivanja sekvenci bit će napravljena analiza sastava populacija i genetske raznolikosti.