Provedeni projekti

1. Biološki kampovi

• Biološki kamp „Paklenica 1999.“ u NP Paklenica
Biološki kamp „Telašćica 2000.“ u PP Telašćica
Biološki kamp „Mljet 2001.“ u NP Mljet
Biološki kamp „Biokovo 2002.“ u PP Biokovo
• Biološki kamp „Sjeverni Velebit 2003.“ u NP Sjeverni Velebit
Biološki kamp „Papuk 2004.“ u PP Papuk
Biološki kamp „Vis 2005.“ na otoku Visu
• Biološki kamp „Učka 2006.“ u PP Učka
Interdisciplinarni istraživački kamp „Lastovsko otočje 2007.“
Biološki kamp „Paklenica 2008.“ u NP Paklenica
Biološki kamp „Kornati 2009.“ u Kornatskom arhipelagu
Međunarodni biološki kamp „Istraživanje bioraznolikosti rijeke Zrmanje 2010.
Istraživačko – edukacijski kamp „Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Dinara 2012.
Istraživačko – edukacijski projekt „Apsyrtides 2013.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Grabovača 2014.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Papuk 2015.“
• Istraživačko – edukacijski projekt „Mura – Drava 2016.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Insula Tilagus 2017.
• Istraživačko – edukacijski projekt „Šuma Žutica 2018.“
• Istraživačko – edukacijski projekt „Insula Auri 2019.“
• Istraživačko – edukacijski projekt „Žumberak 2020.”
• Istraživačko – edukacijski projekt „Žumberak 2021.”
• Istraživačko – edukacijski projekt „Histria 2022.”
Istraživačko – edukacijski projekt „Zagorje zelene 2023.”

 

2. Istraživački projekti

• Razmnožavanje sifonalnih algi Malinska, Krk 1999.
• Istraživanje šišmiša NP Paklenica 1999.
• Istraživanje orhideja otoka Biševa 2000.
• Istraživanje faune beskralješnjaka špilje Veternica 2001.
• Istraživanje vrsta, rasprostranjenosti i brojnosti šišmiša PP Kopački rit 2001.
• Flora i herpetofauna otoka Silbe 2002.
• Rasprostranjenost zelene alge Caulerpa racemosa u uvali Prižba (Pelješac) 2002.
• Istraživanje flore i faune krških lokvi Istre 2002.
• Praćenje brojnosti galebova, Laridae, na području Zagreba, Jakuševac 2002.
• Inventarizacija makrobentosa na području PP Telašćica 2004.-2005.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Ilove 2005.
• Inventarizacija makrobentosa u akvatoriju otoka Lastova 2005.
• Inventarizacija flore na NP Sj. Velebit, KEC: „Karst Ecosystem Conservation“ 2005.
• Inventarizacija flore na NP Risnjak, KEC: „Karst Ecosystem Conservation“ 2006.
• Inventarizacija flore strogog rezervata Bijele i Samarske stijene 2006.
• „Neka plavo ostane plavo“, projekt osmišljavanja sustava inventarizacije prioritetnih vrsta i staništa
Jadranskog mora putem mreže volontera, promocije koncepta održivog razvoja i edukacije stanovništva o
važnosti zaštite Jadrana 2006.
• Inventarizacija makrobentosa u akvatoriju otoka Lastova i Visa 2006.
• Rasprostranjenost i zaštita Vipera ursinii u Hrvatskoj 2006.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Drave 2006.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Ilove i Česme 2006.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune donjeg toka rijeke Zrmanje 2006.
• Inventarizacija faune vretenaca u Park šumi Maksimir 2006.
• „Zeleno srce Zagreba“, Projekt inventarizacije flore Park šume Tuškanac 2006.
• Inventarizacija faune sliva rijeke Like 2006.-2007.
• Brzina obnavljanja trske i šaša nakon požara u PP Vransko jezero 2006.-2007.
• Istraživanje naselja crvene gorgonije Paramuricea clavata NP Kornati 2007.
• Istraživanje poluotoka Kabal na Hvaru 2007.
• Međunarodna radionica primjene podvodne robotike „Breaking the surface“ 2007.
• Inventarizacija rijeka Gline, Ričice i Une 2008.
• Ihtiofauna potoka Medvednice 2008.
• Biospelološka istraživanja PP Učka 2008.
• „Contribution to biodiversity protection in Croatians Kornati Arhipelago – Mobilizing NGO’s protected areas“ –
Doprinos očuvanju bioraznolikosti Kornatskog otočja 2009.
• Hort ON – Botanical (horti)cultural heritage 2009.
• Kartiranje NATURA 2000 na području Vira i Dugog otoka u sklopu „COAST-Integration in NEN“ 2009.
• U potrazi za vrstom Lobaria pulmonaria otok Krk 2009.
• Zaštita Calla palustris u Sungerskom lugu 2006.-2010.
• „Kultura cvijeća“, popisivanje flore na otoku Sv. Klement 2006.-2010.
• Inventarizacija flore i faune Vugrovca 2009.-2010.
• Inventarizacija zlatnog čaglja (Canis aureus) i divlje mačke (Felis silvestris) na teritoriju RH 2009.-2010.
• Inventarizacija faune šišmiša u Parku Maksimir 2009.-2010.
• Potraga za vrstom Nyctalus lasiopterus (golemi večernjak) u NP Kornati 2010.
• Istraživanje učestalosti i ekologije autohtonih vrsta riba PP Vransko jezero 2010.
• Monitoring faune šišmiša parka Maksimir 2011.-2012.
• Popisivanje lokacija populacija endemične alge Fucus virsoides 2011.
• Istraživanje bioraznolikosti gljiva Moslavačke gore 2011.
• Ihtiofauna potoka Žumberka i Samoborskog gorja 2011.
• Istraživanje bioraznolikosti makrobentosa i morskih staništa na polutoku Kabal 2012.
• Istraživačko – edukacijski projekt EntArach Medvednica 2013.
• Istraživanje bioraznolikosti makrobentosa i morskih staništa cresko – lošinjskog arhipelaga 2013.
• Istraživanje ekološko – molekularne poveznice slatkovodnih mahovnjaka Hrvatske 2013.
• Istraživanje naselja morskih cvjetnica i plemenite periske (Pinna nobilis) unutar temeljnog fenomena
Nacionalnog parka Mljet 2013.
• Istraživanje ugroženih, endemičnih i invazivnih svojti malakofaune Istre 2013.
• Međunarodna radionica primjene podvodne robotike „Breaking the surface 2013.“
• Antfarm 2013.
• Znanstveno prstenovanje ptica močvarnih staništa s ciljem praćenja migracije i edukacije mladih stručnjaka
2013.
• Istraživanje ugroženih, endemičnih i invazivnih svojti malakofaune Istre 2014.
• Istraživačko – edukacijski projekt EntArach Ekologija 2014.
• Bioraznolikost fitopatogenih gljiva iz reda Pucciniales (hrđe) u Crnoj Mlaki, znanstveni projekt 2014.
• Raznolikost makrozoobentosa na mikrostaništima rijeke Mrežnice 2014.
• Istraživanje faune slatkovodnih puževa i školjkaša rijeke Mirne 2014.
• Inventarizacija makrobentosa, kartiranje staništa morske cvjetnice (Posidonia oceanic (L.)) I snimanje nultog
stanja komiškog zaljeva 2014.
• Izrada i postavljanje kućica za ptice s ciljem praćenja i istraživanja 2014.
• Istraživanje naselja plemenite periske (Pinna nobilis) unutar temeljnog fenomena Nacionalnog parka Mljet
2014.
• Monitoring ptica u svrhu edukacije i uspostavljanja sustavnog istraživanja i praćenja 2014.
• Znanstveno prstenovanje ptica močvarnih staništa s ciljem praćenja migracije i edukacije mladih stručnjaka
2014.
• Udio β-hemolitičkih streptokoka u općoj populaciji 2014.
• Molekularna i morfometrijska analiza populacija zelenih žaba (rod: Pelophylax) na području Republike
Hrvatske 2014.
• Mikrobiološka analiza speleoloških lokaliteta PP Papuk (Uviraljka,Suholodka,Kovačica) 2015.
• Monitoring podzemne faune špiljskog sustava Đulin ponor – Medvedica s ciljem edukacije mladih stručnjaka
2015.
• Istraživačko – edukacijski projekt za istraživanje ekologije i rasprostranjenosti vretenaca (Insecta: Odonata)
Baćinskih jezera 2015.
• Procjena populacijskog trenda i genetska analiza pripadnika porodice Rajiidae u sjevernom Jadranu 2015.
• Znanstveno – edukativnopraćenje proljetne i jesenske migracije ptica na zaštićenim područjima Općine
Medulin i ornitološkom rezervatu Palud
• Istraživanje živorodne gušterice (Zootocavivipara) na Maceljskom gorju 2016.
• Biospeleološko istraživanje Šolte
• Istraživanje koegzistencije velikog vijuna (Cobitiselongata) i zlatnog vijuna (Sabanejewiabalcanica) u Natura
2000 području rijeke Petrinjčice 2016.
• Mikrobne gorivne ćelije kao biosenzori
• Zimsko prebrojavanje ptica močvarica na području posebnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka
2017.
• Istraživanje danjih i noćnih leptira Dugog otoka 2017.
• Morfološko – molekularna analiza populacija zelenih žaba (rod: Pelophylax) kontinentalne Hrvatske 2017.
• Istraživanje podmorja silbanskih grebena 2018.
• Istraživanje ihtiofaune šume Žutice 2018.
• Biospeleološka i speleološka istraživanja Dugog otoka s ciljem edukacije mladih stručnjaka 2018.
• Inventarizacija flore „Zelinska glava“ 2019.
• Posjetitelji bez ulaznica 2019.
Endemi Like 2020.
Rasprostranjenost puha orašara (Muscardinius avellanarius) u Parku prirode Medvednica 2020.
• Ihtiofauna zagrebačkih potoka 2021.
• Potočni rak – Kustošak 2021.
• LepidopterISTRA 2021
• Dabar i voda 2021
Kornjaši u zelenim oazama
Slatkovodna ihtiofauna otoka Krka 2022.
SpeleoBacilli 2022.
Podzemlje Učke 2022.
Dlakavi vodič za sisavce
Invazivna ihtiofauna rijeke Čikole
Cvjetna družba
Istraživanje vidre (Lutra lutra L.) na odabranim Natura 2000 područjima Zagrebačke županije
MalakoCetina 2023
Podzemlje Učke i Ćićarije 2023.
Ptice vodarice Nina i Paga
Mycomicrobes

 

3. Edukacijski projekti

Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja Hrvatske 2000.
Sudjelovanje žena u unaprjeđenju lokalnih zajednica srednje Dalmacije 2000.
www.ribe-hrvatske.com
www.zrmanja2010.com
Edukacija u Dječjem domu Ivan Goran Kovačić u Zagrebu 2013.
Mala škola ornitologije 2013.
Edukacija u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj 2014.
Mala škola ornitologije 2014.
Na mladima svijet ostaje: Mali vrt u mojoj kuhinji 2015.
Mala škola ornitologije 2015.
Čudesan svijet mrava: Mali maksimirski mirmekolozi
Na mladima svijet ostaje: Zelena budućnost 2016.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2017.
Edukacijska predavanja iz područja herpetologije: Herpeto – školica 2017.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2018.
Marikultura 2018.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2019.
MalacoAdria 2019.

Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2020.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2021.
Konferencija Brain-Gut-Axis
Zeleni tanjur
Litter quitter
Fascinantni mozak
NeuroBioInfo
U lovu na narcise – Dan narcisa

 

4. Projekti na kojima je Udruga BIUS partner

Hrvatsko mikrobiološko društvo: „U društvu mikroba“ (financirano iz Europskog socijalnog fonda)
Europski simpozij studenata biologije „SymBIOSe 2018. Croatia“

 

5. Nagrade:

Posebna Rektorova nagrada 2014./2015. – Istraživačko-edukacijski projekt “Grabovača 2014.”
Posebna Rektorova nagrada 2017./2018. – Treći Simpozij studenata bioloških usmjerenja – SiSB3
Posebna Rektorova nagrada 2018./2019. – In Vivo – studentski časopis
Posebna Rektorova nagrada 2020./2021. –  Šesti Simpozij studenata bioloških usmjerenja – SiSB6