Provedeni projekti

1. Biološki kampovi

• Biološki kamp „Paklenica 1999.“ u NP Paklenica
Biološki kamp „Telašćica 2000.“ u PP Telašćica
Biološki kamp „Mljet 2001.“ u NP Mljet
Biološki kamp „Biokovo 2002.“ u PP Biokovo
• Biološki kamp „Sjeverni Velebit 2003.“ u NP Sjeverni Velebit
Biološki kamp „Papuk 2004.“ u PP Papuk
Biološki kamp „Vis 2005.“ na otoku Visu
• Biološki kamp „Učka 2006.“ u PP Učka
Interdisciplinarni istraživački kamp „Lastovsko otočje 2007.“
Biološki kamp „Paklenica 2008.“ u NP Paklenica
Biološki kamp „Kornati 2009.“ u Kornatskom arhipelagu
Međunarodni biološki kamp „Istraživanje bioraznolikosti rijeke Zrmanje 2010.
Istraživačko – edukacijski kamp „Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Dinara 2012.
Istraživačko – edukacijski projekt „Apsyrtides 2013.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Grabovača 2014.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Papuk 2015.“
• Istraživačko – edukacijski projekt „Mura – Drava 2016.“
Istraživačko – edukacijski projekt „Insula Tilagus 2017.
• Istraživačko – edukacijski projekt „Šuma Žutica 2018.“
• Istraživačko – edukacijski projekt „Insula Auri 2019.“
• Istraživačko – edukacijski projekt „Žumberak 2020.”
• Istraživačko – edukacijski projekt „Žumberak 2021.”
• Istraživačko – edukacijski projekt „Histria 2022.”

 

2. Istraživački projekti

• Razmnožavanje sifonalnih algi Malinska, Krk 1999.
• Istraživanje šišmiša NP Paklenica 1999.
• Istraživanje orhideja otoka Biševa 2000.
• Istraživanje faune beskralješnjaka špilje Veternica 2001.
• Istraživanje vrsta, rasprostranjenosti i brojnosti šišmiša PP Kopački rit 2001.
• Flora i herpetofauna otoka Silbe 2002.
• Rasprostranjenost zelene alge Caulerpa racemosa u uvali Prižba (Pelješac) 2002.
• Istraživanje flore i faune krških lokvi Istre 2002.
• Praćenje brojnosti galebova, Laridae, na području Zagreba, Jakuševac 2002.
• Inventarizacija makrobentosa na području PP Telašćica 2004.-2005.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Ilove 2005.
• Inventarizacija makrobentosa u akvatoriju otoka Lastova 2005.
• Inventarizacija flore na NP Sj. Velebit, KEC: „Karst Ecosystem Conservation“ 2005.
• Inventarizacija flore na NP Risnjak, KEC: „Karst Ecosystem Conservation“ 2006.
• Inventarizacija flore strogog rezervata Bijele i Samarske stijene 2006.
• „Neka plavo ostane plavo“, projekt osmišljavanja sustava inventarizacije prioritetnih vrsta i staništa
Jadranskog mora putem mreže volontera, promocije koncepta održivog razvoja i edukacije stanovništva o
važnosti zaštite Jadrana 2006.
• Inventarizacija makrobentosa u akvatoriju otoka Lastova i Visa 2006.
• Rasprostranjenost i zaštita Vipera ursinii u Hrvatskoj 2006.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Drave 2006.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Ilove i Česme 2006.
• Popisivanje i istraživanje ihtiofaune donjeg toka rijeke Zrmanje 2006.
• Inventarizacija faune vretenaca u Park šumi Maksimir 2006.
• „Zeleno srce Zagreba“, Projekt inventarizacije flore Park šume Tuškanac 2006.
• Inventarizacija faune sliva rijeke Like 2006.-2007.
• Brzina obnavljanja trske i šaša nakon požara u PP Vransko jezero 2006.-2007.
• Istraživanje naselja crvene gorgonije Paramuricea clavata NP Kornati 2007.
• Istraživanje poluotoka Kabal na Hvaru 2007.
• Međunarodna radionica primjene podvodne robotike „Breaking the surface“ 2007.
• Inventarizacija rijeka Gline, Ričice i Une 2008.
• Ihtiofauna potoka Medvednice 2008.
• Biospelološka istraživanja PP Učka 2008.
• „Contribution to biodiversity protection in Croatians Kornati Arhipelago – Mobilizing NGO’s protected areas“ –
Doprinos očuvanju bioraznolikosti Kornatskog otočja 2009.
• Hort ON – Botanical (horti)cultural heritage 2009.
• Kartiranje NATURA 2000 na području Vira i Dugog otoka u sklopu „COAST-Integration in NEN“ 2009.
• U potrazi za vrstom Lobaria pulmonaria otok Krk 2009.
• Zaštita Calla palustris u Sungerskom lugu 2006.-2010.
• „Kultura cvijeća“, popisivanje flore na otoku Sv. Klement 2006.-2010.
• Inventarizacija flore i faune Vugrovca 2009.-2010.
• Inventarizacija zlatnog čaglja (Canis aureus) i divlje mačke (Felis silvestris) na teritoriju RH 2009.-2010.
• Inventarizacija faune šišmiša u Parku Maksimir 2009.-2010.
• Potraga za vrstom Nyctalus lasiopterus (golemi večernjak) u NP Kornati 2010.
• Istraživanje učestalosti i ekologije autohtonih vrsta riba PP Vransko jezero 2010.
• Monitoring faune šišmiša parka Maksimir 2011.-2012.
• Popisivanje lokacija populacija endemične alge Fucus virsoides 2011.
• Istraživanje bioraznolikosti gljiva Moslavačke gore 2011.
• Ihtiofauna potoka Žumberka i Samoborskog gorja 2011.
• Istraživanje bioraznolikosti makrobentosa i morskih staništa na polutoku Kabal 2012.
• Istraživačko – edukacijski projekt EntArach Medvednica 2013.
• Istraživanje bioraznolikosti makrobentosa i morskih staništa cresko – lošinjskog arhipelaga 2013.
• Istraživanje ekološko – molekularne poveznice slatkovodnih mahovnjaka Hrvatske 2013.
• Istraživanje naselja morskih cvjetnica i plemenite periske (Pinna nobilis) unutar temeljnog fenomena
Nacionalnog parka Mljet 2013.
• Istraživanje ugroženih, endemičnih i invazivnih svojti malakofaune Istre 2013.
• Međunarodna radionica primjene podvodne robotike „Breaking the surface 2013.“
• Antfarm 2013.
• Znanstveno prstenovanje ptica močvarnih staništa s ciljem praćenja migracije i edukacije mladih stručnjaka
2013.
• Istraživanje ugroženih, endemičnih i invazivnih svojti malakofaune Istre 2014.
• Istraživačko – edukacijski projekt EntArach Ekologija 2014.
• Bioraznolikost fitopatogenih gljiva iz reda Pucciniales (hrđe) u Crnoj Mlaki, znanstveni projekt 2014.
• Raznolikost makrozoobentosa na mikrostaništima rijeke Mrežnice 2014.
• Istraživanje faune slatkovodnih puževa i školjkaša rijeke Mirne 2014.
• Inventarizacija makrobentosa, kartiranje staništa morske cvjetnice (Posidonia oceanic (L.)) I snimanje nultog
stanja komiškog zaljeva 2014.
• Izrada i postavljanje kućica za ptice s ciljem praćenja i istraživanja 2014.
• Istraživanje naselja plemenite periske (Pinna nobilis) unutar temeljnog fenomena Nacionalnog parka Mljet
2014.
• Monitoring ptica u svrhu edukacije i uspostavljanja sustavnog istraživanja i praćenja 2014.
• Znanstveno prstenovanje ptica močvarnih staništa s ciljem praćenja migracije i edukacije mladih stručnjaka
2014.
• Udio β-hemolitičkih streptokoka u općoj populaciji 2014.
• Molekularna i morfometrijska analiza populacija zelenih žaba (rod: Pelophylax) na području Republike
Hrvatske 2014.
• Mikrobiološka analiza speleoloških lokaliteta PP Papuk (Uviraljka,Suholodka,Kovačica) 2015.
• Monitoring podzemne faune špiljskog sustava Đulin ponor – Medvedica s ciljem edukacije mladih stručnjaka
2015.
• Istraživačko – edukacijski projekt za istraživanje ekologije i rasprostranjenosti vretenaca (Insecta: Odonata)
Baćinskih jezera 2015.
• Procjena populacijskog trenda i genetska analiza pripadnika porodice Rajiidae u sjevernom Jadranu 2015.
• Znanstveno – edukativnopraćenje proljetne i jesenske migracije ptica na zaštićenim područjima Općine
Medulin i ornitološkom rezervatu Palud
• Istraživanje živorodne gušterice (Zootocavivipara) na Maceljskom gorju 2016.
• Biospeleološko istraživanje Šolte
• Istraživanje koegzistencije velikog vijuna (Cobitiselongata) i zlatnog vijuna (Sabanejewiabalcanica) u Natura
2000 području rijeke Petrinjčice 2016.
• Mikrobne gorivne ćelije kao biosenzori
• Zimsko prebrojavanje ptica močvarica na području posebnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka
2017.
• Istraživanje danjih i noćnih leptira Dugog otoka 2017.
• Morfološko – molekularna analiza populacija zelenih žaba (rod: Pelophylax) kontinentalne Hrvatske 2017.
• Istraživanje podmorja silbanskih grebena 2018.
• Istraživanje ihtiofaune šume Žutice 2018.
• Biospeleološka i speleološka istraživanja Dugog otoka s ciljem edukacije mladih stručnjaka 2018.
• Inventarizacija flore „Zelinska glava“ 2019.
• Posjetitelji bez ulaznica 2019.
Endemi Like 2020.
Rasprostranjenost puha orašara (Muscardinius avellanarius) u Parku prirode Medvednica 2020.
• Ihtiofauna zagrebačkih potoka 2021.
• Potočni rak – Kustošak 2021.
• LepidopterISTRA 2021
• Dabar i voda 2021
Kornjaši u zelenim oazama
Slatkovodna ihtiofauna otoka Krka 2022.
SpeleoBacilli 2022.
Podzemlje Učke 2022.

 

3. Edukacijski projekti

Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja Hrvatske 2000.
Sudjelovanje žena u unaprjeđenju lokalnih zajednica srednje Dalmacije 2000.
www.ribe-hrvatske.com
www.zrmanja2010.com
Edukacija u Dječjem domu Ivan Goran Kovačić u Zagrebu 2013.
Mala škola ornitologije 2013.
Edukacija u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj 2014.
Mala škola ornitologije 2014.
Na mladima svijet ostaje: Mali vrt u mojoj kuhinji 2015.
Mala škola ornitologije 2015.
Čudesan svijet mrava: Mali maksimirski mirmekolozi
Na mladima svijet ostaje: Zelena budućnost 2016.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2017.
Edukacijska predavanja iz područja herpetologije: Herpeto – školica 2017.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2018.
Marikultura 2018.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2019.
MalacoAdria 2019.

Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2020.
Mala škola mamalogije u Gorskom kotaru 2021.
Konferencija Brain-Gut-Axis

 

4. Projekti na kojima je Udruga BIUS partner

Hrvatsko mikrobiološko društvo: „U društvu mikroba“ (financirano iz Europskog socijalnog fonda)
Europski simpozij studenata biologije „SymBIOSe 2018. Croatia“

 

5. Nagrade:

Posebna Rektorova nagrada 2014./2015. – Istraživačko-edukacijski projekt “Grabovača 2014.”
Posebna Rektorova nagrada 2017./2018. – Treći Simpozij studenata bioloških usmjerenja – SiSB3
Posebna Rektorova nagrada 2018./2019. – In Vivo – studentski časopis
Posebna Rektorova nagrada 2020./2021. –  Šesti Simpozij studenata bioloških usmjerenja – SiSB6