Knjižnica

Za provedbu projekata, istraživanja i edukacija, Udruga studenata biologije koristi kolekciju knjiga i priručnika sakupljenih dugogodišnjim radom naših sekcija. Ta stručna literatura, dobivena donacijama naših sponzora i partnera,  omogućava članovima i voditeljima efikasniju i stručniju provedbu projekata.

Za posudbu primjeraka iz naše kolekcija ispunite obrazac

Skripte (dolazi uskoro)
Knjige:

 • Šifra,    Autor,           Naslov        ,God. izdanja:
 • 1 Petra Dolenec, Zdravko Dolenec Ugrožene i zaštićene ptice Hrvatske 2013
 • 2 Zdravko Dolenec Ptice prirodnih staništa Hrvatske 2012
 • 3 G.M. Cooper The cell- A molecular approach 2000
 • 4 L. Stryer Biokemija 1991
 • 5 R. Brown i dr. Tracks and signs of the birds of Britain and Europe 2002
 • 6 Grange books Birds of prey – A pocket companion 1999
 • 7 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
 • 8 mr. Dražen Kotrošan Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini 2008/2009
 • 9 Zavod za zaštitu prirode Crveni popis- biljnih i životinjskih svojit (sisavci) 1994
 • 10 “J.Fower i L. Cohen” Statistics for Ornithologists
 • 11 Zavod za zaštitu prirode Crveni popis- biljnih i životinjskih svojit (sisavci) 1994
 • 12 Dragan Radović i dr. Rječnik standardnih hrvatskih ptičjih naziva I. dio – nevrapčarke 2005
 • 13 Zavod za zaštitu prirode Crvena knjiga- Sisavci 1994
 • 14 S.H.Pine Organska kemija 1994
 • 15 Zavod za zaštitu prirode Crvena knjiga- Sisavci 1994
 • 16 Graham Scott Essential ornithology 2010
 • 17 M.Sikirica i B.Korpar-Čolig Praktikum iz opće kemije 2001
 • 18 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore 2005
 • 19 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
 • 20 M.Sikirica i B.Korpar-Čolig Praktikum iz opće kemije 2001
 • 21 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore 2005
 • 22 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore 2005
 • 23 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
 • 24 P.W. Atkins Physical Chemistry 1994
 • 25 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
 • 26 dr. Zora Sarić Praktikum iz mikrobiologije 1989
 • 27 Dragan Radović i dr. Nacionalna ekološka mreža – Važna područja za ptice u Hrvatskoj 2005
 • 28 “T.Tolman” Field guide- Butterflies of Britain and Europe 1997
 • 29 Dragan Radović i dr. Nacionalna ekološka mreža – Važna područja za ptice u Hrvatskoj 2005
 • 30 Dragan Radović i dr. Nacionalna ekološka mreža – Važna područja za ptice u Hrvatskoj 2005
 • 31 Kenn Kaufman Field Guide to birds of North America 2000
 • 32 “T.Tolman” Field guide- The most complete guide to the butterflies of Britain and Europe 2008
 • 33 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
 • 34 D. Macdonalds i P.Barrett Field guide- Mammals 1993
 • 35 Toni Nikolić Flora Croatica 4 – Vaskularna flora Republike Hrvatske 2019
 • 36 “Z. Pavletić” Priroda – časopis hrvatskog prirodoslovnog društva 1958
 • 37 Vaclav Pfleger A field guide in coulour to molluscs 1990
 • 38 Toni Nikolić, Božena Mitić, Igor Boršić Flora Hrvatske – Invazivne biljke 2014
 • 39 Bicudo i dr. Ecological and environmental physiology of birds 2010
 • 40 C. Harrison i P. Castell Field guide- Bird nests, eggs and nestlings 2002
 • 41 Vladimir Kušan i dr. Izgled oštećenih stabala jele, smreke i bukve 1991
 • 42 L. Svensson i dr. Field guide- The most complete guide to the birds of Britain and Europe 2009
 • 43 dr. Sala Ungar, dr. Ljerka Regula-Bevilacqua Vodič kroz botanički vrt 1989
 • 44 J. Speybroeck i dr. Field guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe 2016
 • 45 prof. dr. M. Mutanola-Cvetković Opšta mikologija 1987
 • 46 National Geographic Seobe ptica – zapadna hemisfera
 • 47 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 48 N. Arnold i D. Ovenden Field guide Reptiles and Amphbians Britain and Europe 2004
 • 49 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 50 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 51 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 52 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 53 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 54 Francois Vuilleumier Birds of North America – Western Region 2011
 • 55 Z. Svirček “Mikroalge i cijanobakterije u biotehnologiji” 2005
 • 56 Francois Vuilleumier Birds of North America – Eastern Region 2011
 • 57 DK Revised and updated visual dictionary 2006
 • 58 Olsen and Larsson Skuas and Jaegers – A guide to skuas and jaegers of the world 1997
 • 59 Frank B. Gill Ornithology – Third Edition 2007
 • 60 D.Hirc Na kvarnerskim otocima 2003
 • 61 M. Arko-Pijevac i dr. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja 1998
 • 62 Kues & Fischer; Kubicek & Druzhinina The Mycota vol 1. i vol. 4. 2006/2007
 • 63 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba 2015
 • 64 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba 2015
 • 65 Deising; Howard & Gow The Mycota vol 5. i vol. 8. 2007/2009
 • 66 Dušan Jelić i ostali Crvena knjiga Vodozemaca i gmazova 2015
 • 67 “P. Luigi Nimis i dr.” A key to common licnhes on trees in England 2009
 • 68 Dušan Jelić i ostali Crvena knjiga Vodozemaca i gmazova 2015
 • 69 K. Klepač Fosilna fauna otoka Krka 2003
 • 70 Hansruedi Wildermuth Priroda kao zadaća – priručnik praktične zaštite prirode u općinama 1994
 • 71 Anita Belančić i ostali Crvena knjiga Vretenaca Hrvatske 2008
 • 72 D. Jelić i dr. Rasprostranjenost i zaštita podvrsta Vipera ursinii macrops i V.usinii rakosiensis u Hrvatskoj 2007
 • 73 Anita Belančić Crvena knjiga Vretenaca Hrvatske 2008
 • 74 Anita Belančić Crvena knjiga Vretenaca Hrvatske 2008
 • 75 Roman Ozimec i ostali Crvena knjiga Špiljeske faune 2009
 • 76 “Herpetološka sekcija BIUS” Privremeni ključ za određivanje vodozemaca i gmazova /
 • 77 Vjekoslav Glavač Uvod u globalnu ekologiju 1999
 • 78 Zdravko Dolenec Ptice tu oko nas 2009
 • 79 “dr. Milutin Radovanović” Vodozemci i gmizavci naše zemlje 1951
 • 80 Boris Vrebčević Priručnik za upoznavanje slatkovodnih račića veslonožaca i rašljoticalaca Hrvatske 1996
 • 81 F. Harvey Pough Herpetology 2001
 • 82 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović Opća i anorganska kemija II. dio 1995
 • 83 J.Bole Polži tal – Priručnik za spoznavanje in biološko delo 1994
 • 84 Damir Viličić Fitoplankton Jadranskoga mora – biologija i taksonomija 2002
 • 85 “C. Bibby i dr.” Expedition field techniques- Bird Surveys 1998
 • 86 Jeno J. Purger Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave 2007
 • 87 G. C. McGavin Expedition field techniques- Insects 1997
 • 88 Jeno J. Purger Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave 2007
 • 89 Jeno J. Purger Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave 2007
 • 90 L’ubomir Kovač i dr. The cave biota of Slovakia 2014
 • 91 Roman Ozimec i ostali Crvena knjiga Špiljeske faune 2009
 • 92 Roman Ozimec i ostali Crvena knjiga Špiljeske faune 2009
 • 93 Martina Šašić i ostali Crvena knjiga Leptira 2015
 • 94 “HMSO” Biodiversity assessment- A guide to good practice, Field manual 1 1996
 • 95 “HMSO” Biodiversity assessment- A guide to good practice, Field manual 2 1996
 • 96 Ivan Jardas i ostali Crvena knjiga Morskih riba 2008
 • 97 Milorad Mrakovčić i ostali Crvena knjiga Slatkovodnih riba 2006
 • 98 Ivan Jardas Jadranska Ihtiofauna 1996
 • 99 Milorad Mrakovčić i ostali Crvena knjiga Slatkovodnih riba 2006
 • 100 Milorad Mrakovčić i ostali Crvena knjiga Slatkovodnih riba 2006
 • 101 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović Opća i anorganska kemija I. dio 1995
 • 102 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga Ptica 2013
 • 103 D.W. Moeller Environmental health 2003
 • 104 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga Ptica 2013
 • 105 Tonko Šoljan Ribe Jadrana 1965
 • 106 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga Ptica 2013
 • 107 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga Ptica 2013
 • 108 Miller, Harley Zoology third edition 1996
 • 109 WWF Mediterranean Directory of Environmental Orgasation 2001
 • 110 Zdenko Tkalčec i ostali Crvena knjiga Gljiva 2008
 • 111 Trudy McKee, James McKee Biochemistry, an introduction 1996
 • 112 Zdenko Tkalčec i ostali Crvena knjiga Gljiva 2008
 • 113 Claus Reuther i dr. Habitat 2000
 • 114 J. Topić i J. Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU 2009
 • 115 Jasna Antolović i ostali Crvena knjiga Sisavaca 2006
 • 116 Prescott, Harley, Klein Microbiology, third edition 2001
 • 117 J. Prkić i dr. Stražnjoškržnjaci Jadranskog mora 2018
 • 118 John Kleyn, Mary Bicknell Microbiology experiments – A health science perspective 2007
 • 119 P. Castro i M.E. Huber Marine biology 2005
 • 120 Jasna Antolović i ostali Crvena knjiga Sisavaca 2006
 • 121 Stuart I. Fox Perspectives on Human Biology 1991
 • 122 dr. Sala Ungar, dr. Ljerka Regula-Bevilacqua Vodič kroz botanički vrt 1989
 • 123 Jasna Antolović i ostali Crvena knjiga Sisavaca 2006
 • 124 Eby, Horton Physical Science 1986
 • 125 Državni zavod za zaštitu prirode Crvena popis ugroženih biljaka i životinja 2004
 • 126 Sunce Priručnik za inventarizaciju morskih vrsta Jadrana 2008
 • 127 Prescott, Harley, Klein Microbiology, third edition 1996
 • 128 Državni zavod za zaštitu prirode Crvena popis ugroženih biljaka i životinja 2004
 • 129 A. Campbell Seashores and shallow seas of Britain and Europe (Hamlyn guide) 2004
 • 130 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
 • 131 Valery Perry Volonterstvo 2002
 • 132 M. Romulić i dr. Vodozemci Amphibians 2004
 • 133 Valery Perry Namicanje sredstava 2002
 • 134 M. Paunović Vodozemci iz prošlosti i sadašnjosti 1990
 • 135 Gordana Fiočić, Slađana Novota Uokvirite svoju ideju – Priručnik o upravljanju projektnim ciklusom i izdradi logičkog okvira 2004
 • 136 Zdravko Barać Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske 2011
 • 137 B. Vrebčević Priručnik za upoznavanje slatkovodnih račića veslonožaca (Copepoda , Cyclopidae) i rašljoticalaca (Cladocera) Hrvatske 1996
 • 138 Valerija Aptreeva, Martina Ratko, Marko Glogoški Čudesni svijet kornatskog otočja – Šišmiš Vanja 2010
 • 139 Božena Mitić i Petar Cigić Hrvatski vrt Perunika i poučna botanička staza u Donjoj Stubici 2009
 • 140 Valery Perry Evalucija i procjena 2002
 • 141 J.L. Sumich “An introduction to the Biology of Marine life” 1992
 • 142 Friedrich ebert stiftung How to improve development on local level 2004
 • 143 Maja Pavlinić i dr. Šišmiši u Hrvatskoj 2011
 • 144 Ana Štrbec, Dušan Jelić Zmije u Hrvatskoj 2008
 • 145 HBSD XIIIth European bat research symposium 2014
 • 146 Nikola Tvrtković, Josip Balahanić, Marijana Vuković Puhovi: od biologije do kuhinje 1997
 • 147 M. Kerovec Nacionalni park Krka (Zbornik radova) 1990
 • 148 Hrvatsko biološko društvo 8. hrvatski biološki kongres (Zbornik sažetaka) 2003
 • 149 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
 • 150 BIUS Zbornik radova projekta: Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011. 2011
 • 151 Hrvatsko entomološko društvo “XXII Symposium internationale entomofaunisticum Europae centralis Varaždin Croatia 2011 (SIEEC22)” 2011
 • 152 BIUS Zbornik radova istraživačkog projekta Biološki kamp “Kornati 09” 2012
 • 153 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
 • 154 Aljoša Duplić i dr. Priroda Hrvatske: Riznica za bolju budućnost 2015
 • 155 Hrvatsko hidrološko društvo Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima (Zbornik radova) 2000
 • 156 BIUS Zbornik radova istraživačkog projekta Biološki kamp “Kornati 09” 2012
 • 157 Aljoša Duplić i dr. Priroda Hrvatske: Riznica za bolju budućnost 2015
 • 158 BIUS Zbornik radova istraživačkog projekta Biološki kamp “Kornati 09” 2012
 • 159 Nacionalni park Mljet Nove spoznaje iz prirodslovnog otoka Mljeta ( Zbornik radova simpozija Dani Branimira Gušića) 2010
 • 160 Jasminka Radović i dr. Biološka raznolikost Hrvatske 2006
 • 161 BIUS Zbornik radova projekta “Istraživanje bioraznoliko područja rijeke Zrmanje 2010.” 2010
 • 162 Food and agriculture organization of the United Nations FAO conservation guide: Conservation in arid and semi-arid zones 1976
 • 163 BIUS Zbornik radova projekta “Istraživanje bioraznoliko područja rijeke Zrmanje 2010.” 2010
 • 164 BIUS Skripta za vretence /
 • 165 BIUS Zbornik radova projekta “Istraživanje bioraznoliko područja rijeke Zrmanje 2010.” 2010
 • 166 Hrvatsko Ekološko društvo Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja (Zbornik radova) 2002
 • 167 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Nacionalnom parku “Mljet” 2005
 • 168 Food and agriculture organization of the United Nations FAO conservation guide: Hydrological techniques for upstream conservation 1976
 • 169 Ana Štrbenac Wolf management plan for Croatia 2005
 • 170 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Nacionalnom parku “Mljet” 2005
 • 171 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Nacionalnom parku “Mljet” 2005
 • 172 BIUS Zbornik radova Interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje 2008
 • 173 Boris Erg, Maja Vasiljević, Matthew McKinley Initiating effective transboundary conservation 2012
 • 174 R.R. Askew The dragonflies od Europe 2004
 • 175 Klaas-Douve B Dijkstra Field guide to the dragonflies of Britain and Europe 2006
 • 176 “Ključ” Odonata, svlakovi ličinki Anisoptera “/”
 • 177 BIUS Zbornik radova Interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje 2008
 • 178 BIUS Zbornik radova Interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje 2008
 • 179 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” Biološki kamp Vis- 2005 2005
 • 180 Matoničkin, Habdija, Primc-Habdija Beskralježnjaci: biologija viših avertebrata 1999
 • 181 S. Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
 • 182 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” Biološki kamp Vis- 2005 2005
 • 183 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” Biološki kamp Vis- 2005 2005
 • 184 Matoničkin, Habdija, Primc-Habdija Beskralježnjaci: biologija nižih avertebrata 1998
 • 185 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Parku prirode “Biokovo” 2005
 • 186 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Parku prirode “Biokovo” 2005
 • 187 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Parku prirode “Biokovo” 2005
 • 188 Siniša Golub, Mihaela Mesarić Na početku bijaše stablo 2013
 • 189 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
 • 190 J.Topić i J. Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2009
 • 191 PMF SISB 1 2015
 • 192 PMF SISB 2 2016
 • 193 PMF SISB 1 2015
 • 194 T. Bakran – Petricioli Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2011
 • 195 PMF SISB 1 2015
 • 196 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
 • 197 PMF SISB 1 2015
 • 198 T. Bakran – Petricioli Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima
 • EU 2011
 • 199 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
 • 200 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
 • 201 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
 • 202 PMF 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike 1996
 • 203 Pierre Delforge Orchids of Europe, North Africa and the Middle East 2006
 • 204 Ivo Matoničkin, Radovan Erben Opća zoologija 1994
 • 205 D. Crnković Problemi ribarstva i okoliša kvarnerskog područja 2001
 • 206 BIUS Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja u Hrvatskoj – sažetak 2000
 • 207 Braka Pevalek-Kozlina Fiziologija bilja 2003
 • 208 PMF Spomenica Prirodoslovno – matematičkog fakulteta 2006. – 2016. 2016
 • 209 ? Biološka raznolikost Hrvatske- Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2008
 • 210 BIUS Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja u Hrvatskoj završni izvještaj za 2001. godinu 2001
 • 211 ? Zbornik radova: 3. Hrvatska konferencija o vodama 2003
 • 212 Human Development Report A climate for change 2008
 • 213 BIUS Prijedlog projekta – Kornati (na engleskom) 2008
 • 214 ? Biološka raznolikost Hrvatske- Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2008
 • 215 ? Biološka raznolikost Hrvatske- Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2006
 • 216 ? Biološka raznolikost Hrvatske- Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2006
 • 217 Hrvatsko biološko društvo Zbornik sažetaka: 10. Hrvatski biološki kongres 2009
 • 218 J.Topić i J. Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2009
 • 219 Makedonci Bulletin of the biology students’ research society 2010
 • 220 Makedonci Bulletin of the biology students’ research society 2010
 • 221 Makedonci Bulletin of the biology students’ research society 2010
 • 222 Makedonci Bulletin of the biology students’ research society 2004
 • 223 Makedonci Bulletin of the biology students’ research society 2004
 • 224 Hrvatski ihtiološki savez Book of abstracts 2007
 • 225 A.D. Hofman i D.E. Greydanus Adolescent medicine 1997
 • 226 G. Zubay Biochemistry 1993
 • 227 R.de Levie A spreadsheet workbook for quantitative chemical analysis 1992
 • 228 PMF Vodič kroz botanički vrt 1989
 • 229 Jans G. Rohwer Tropsko bilje 2002
 • 230 Pino Tuftan Botanička putovanja Dragutina Hirca po otoku Cresu 2008
 • 231 R.M. Atlas Principles of microbiology 1995
 • 232 Sanja Kovačić i ostali Flora Jadranske obale i otoka 2008
 • 233 B.Cocanour Photographic atlas – Human anatomy i physiology 1995
 • 234 Zlatko Pavletić Flora mahovina Jugoslavije 1968
 • 235 Marjorie Blamey Wild flowers of the Mediterranean 2004
 • 236 B.Bates A guide to physical examination and history taking 1995
 • 237 R. Lewis Human genetics – Concepts and applications 1999
 • 238 Toni Nikolić, Sanja Kovačić Flora Medvednice 2008
 • 239 Joso Vukelić i ostali Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj 2008
 • 240 J.S. Hyde Understanding Human Sexuality 1994
 • 241 L.S. Costanzo Physiology 1995
 • 242 Magdefrau Ehrendorfer Botanika: sistematika, evolucija i geobotanika 1997
 • 243 R.Lewis Beginnings of life 1995
 • 244 Federal Highway Administration Roadside Revegetation 2007
 • 245 W.D.O’Dell Microbiology – A human perspective 1998
 • 246 R. Kasten Dumroese Nursery Manual for native plants 2008
 • 247 R.H. Tamarin Priciples of genetics 1999
 • 248 M.R. Dambro Griffieth’s 5 minute clinical consult 1998
 • 249 Z. Mustapić i dr. Lovstvo 2004
 • 250 Nikola Tvrtković Šišmiši Hrvatske: kratka povijest istraživanja i priručnik za određivanje 2017
 • 251 Mitchell-Jones, A. J., Bihari, Z., Masing, M. & Rodrigues, L. EUROBATS 2 2007
 • 252 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
 • 253 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
 • 254 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
 • 255 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
 • 256 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
 • 257 Battersby, J. EUROBATS 5 2010
 • 258 Battersby, J. EUROBATS 5 2010
 • 259 A. Meschede i dr. Šišmiši u šumama 2001
 • 260 R.H. Tamarin Priciples of genetics 1999
 • 261 J. Kralj i dr. Atlas selidbe ptica Hrvatske 2013
 • 262 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Larus – Godišnjak zavoda za ornitologiju (vol 51.) 2016
 • 263 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Larus – Godišnjak zavoda za ornitologiju (vol 53.) 2018
 • 264 “Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije” “Nabavni rezervat – Ormoške lagune” 2017
 • 265 Valerija Aptreeva, Martina Ratko, Marko Glogoški Čudesni svijet kornatskog otočja: Šišmiš Vanja 2010
 • 266 V.Tutiš Kučice za ptice 2008
 • 267
 • 268 Radovan Domac Flora Hrvatske 2002
 • 269 Jon Russ The Bats of Britain and Ireland 1999
 • 270 Radovan Domac Flora Hrvatske 2002
 • 271 T. W. Deacon “The symbolic species: The co-evolution of language and the brain
  ” 1997
 • 272 Sherkin Island Marine Station Ireland’s wilde Flowers 2008
 • 273 Chiropterological Information Center Bats & man: Million years of coexistence 1999
 • 274 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 1 1967
 • 275 D.C.Clark Principles of genetics (students study guide) 1999
 • 276 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 3 1974
 • 277 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 4 1978
 • 278 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 6 1980
 • 279 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 7 1981
 • 280 R. Moore i dr. Botany 1995
 • 281 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Drugi br. 2 1976
 • 282 American chemical society Chemistry in context – Applying chemstry to society 1994
 • 283 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Drugi br. 3 1983
 • 284 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Drugi br. 4 1986
 • 285 L.A.Trivieri Essential Mathematics with applications 1988
 • 286 F.J. Blatt Modern physics 1992
 • 287 L.H. Hartwell Genetics – From genes to genome 2000
 • 288 Javorka Csapody Iconographia florae partis Austro-Orientalis Europae Centralis 1991
 • 289 A. Alegro Ključevi za određivanje svojti kritičnih skupina 2003
 • 290 G. Zubay Biochemistry 1993
 • 291 Werner Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland 1995
 • 292 “PMF” “130 godina višekoškolske nastave prorodoslovlja i matematike i 60 godina od osnutka PMF-a
  ” 2006
 • 293 Toni Nikolić Flora Croatica 1994
 • 294 Stefan Eggenberg Flora Vegetativa 2007
 • 295 A.Laorr i dr. MRI of musculoskeletal masses – A practical text and atlas 1997
 • 296 Strasburger E. i ostali Udžbenik Botanike: Sistematika, Evolucija, Geobotanika 1988
 • 297 T.G. Tutin i ostali Flora Europaea vol. 1. 1993
 • 298 T.G. Tutin i ostali Flora Europaea vol. 2. 1993
 • 299 T.G. Tutin i ostali Flora Europaea vol. 3. 1993
 • 300 T.G. Tutin i ostali Flora Europaea vol. 4. 1993
 • 301 ? Anthophyta ?
 • 302 C.L. Koch Hahia 1841
 • 303 Otto Kraus Die Clubionidae Mitteleuropas 1986
 • 304 Harvard Bulletion of Museum of Comparative Zoology 1965-1966
 • 305 Nacionalni park Krka “Rijeka Krka i nacionalni park “”Krka”” – Prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak” 2007
 • 306 Academia Republicii Socialiste Romania Fauna Republicii Socialiste Romania Arachnida 1971
 • 307 “G. Šafarek” Drava – Koprivnička Podravina 2005
 • 308 Miscellanea Faunistica Helvetiae Lebensraume Mitteleuropaischer Spinnen (Habitats of central European Spiders) 1995
 • 309 N. Štambuk – Giljanović Vode Cetine i njezina poriječja 2002
 • 310 otto Kraus Die Clubionidae Mitteleuropas 1985
 • 311 Prirodoslovni muzej Slovenije Scopolia 70 2010
 • 312 Michael J. Roberts The Spiders of Great Britain and Ireland- Volumen 1 1985
 • 313 Prirodoslovni muzej Slovenije Scopolia 58 2006
 • 314 Ljubica Petrovska Modrezeleni algi (Cyanophyta) na Republika Makedonija 1997
 • 315 E. Cecere i dr. Flora and vegetation of the Italian transitional water system 2009
 • 316 Predavanja T. Nikolić Sistematska botanik ?
 • 317 Begrundet van A. Pascher Subwasserflora von Mitteleuropa 1998
 • 318 G.W. Prescott The Fresh- Water Algae 1954
 • 319 Hahnia, C.L.Koch, 1841 Hahnia, C.L.Koch, 1841 – skripta pauci “?”
 • 320 Hahnia, C.L.Koch, 1841 Hahnia, C.L.Koch, 1841 – skripta pauci ?
 • 321 “R. G. Bennett
  ” Spiders of North America ?
 • 322 “I.Agnarsson
  ” Morphology and evolution of cobweb spider male genitalia 2007
 • 323 M.Rezač i dr. The spider genus Dysdera in central Europe 2007
 • 324 Sunce Priručnik za inventarizaciju morskih vrsta Jadrana 2008
 • 325 C.Papazoglou Birds in the european union: a status assessment 2004
 • 326 S. Heimer i W. Nentwig “Spinnen Mitteleuropas
  ” 1991
 • 327 D. Rucner, R. Kroneisl Moja knjiga o pticama 1955
 • 328 Ivan Filipović Opća i anorganska kemija, II. dio 1995
 • 329 Tanja Mihinjač, Ivana Sučić, Ivan Špelić, Matej Vucić, Ana Ješovnik Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj 2019
 • 330 Marko Ćaleta, Ivana Buj, Milorad Mrakovčić, Perica Mustafić, Davor Zanella, Zoran Marčić, Aljoša Duplić, Tanja Mihinjač, Ivan Katavić Hrvatske endemske ribe 2015
 • 331 Marko Ćaleta, Ivana Buj, Milorad Mrakovčić, Perica Mustafić, Davor Zanella, Zoran Marčić, Aljoša Duplić, Tanja Mihinjač, Ivan Katavić Hrvatske endemske ribe 2015
 • 332 Marko Ćaleta, Ivana Buj, Milorad Mrakovčić, Perica Mustafić, Davor Zanella, Zoran Marčić, Aljoša Duplić, Tanja Mihinjač, Ivan Katavić Hrvatske endemske ribe 2015
 • 333 Heimo Mikkola Owls of the World: A Photographic Guide 2013
 • 334 Dawn Balmer, Liz Coiffait, Jacquie Clark, Rob Robinson Bird Ringing: A Concise Guide 2008
 • 335 Gilbert Waldbauer The Birder’s Bug Book 1998
 • 336 Zavod za sociologiju, Filozofski fakultet Socijalna ekologija 2020
 • 337 Janice Gorzynski Smith Organic chemistry 2006
 • 338 Boris M. Petrov Mammals of Yugoslavia Insectivores and Rodents 1992
 • 339 Slovensko entomološko društvo, Prirodoslovni muzej Slovenije Acta entomologica slovenija, Vol. 17, št./No. 1 2009
 • 340 Slovensko entomološko društvo, Prirodoslovni muzej Slovenije Acta entomologica slovenica, Vol. 20, št./No. 2 2012
 • 341 Goran Jakšić The Freshwater Fish of Aquatika 2019
 • 342 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Biološka raznolikost Hrvatske: Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2008
 • 343 Lars Svensson Ptice Hrvatske i Europe 2009
 • 344 Lars Svensson Ptice Hrvatske i Europe 2009
 • 345 Biološki institut Jovana Hadžija Hacquetia – znanstveni časopis 2009
 • 346 Institut za botaniku i botanički vrt “Jevremovac”, Sveučilište u Beogradu Botanica Serbica 2009
 • 347 Elizabeth A. Radford i Baudewijn Ode Conserving important plant areas: Investing in the green gold of south east Europe 2009
 • 348 Javna ustanova “Park prirode Učka” Leptiri-vodič Parka prirode Učka 2021
 • 349 Javna ustanova “Park prirode Učka” Florula montis majoris – fotografski vodič kroz floru Učke 2021
 • 350 Javna ustanova “Park prirode Učka” Ptice – Ornitološki vodič Parka prirode Učka 2021
 • 351 Mladen Kučinić, Iva Mihoci i Antun Delić Leptiri oko nas 2014
 • 352 Nacionalni park Krka Speleološki vodič nacionalnog parka Krka 2013
 • 353 Barbara Žitković Zaštićene i zaštite vrijedne biljke samoborskog područja 1998
 • 354 Nacionalni park Krka Slatkovodne ribe Nacionalnog parka Krka 2011
 • 355 Gordan Lukač Atlas Ptica Nacionalnog parka Paklenica 2011
 • 356 N. Arnold i D. Ovenden Field guide Reptiles and Amphbians Britain and Europe 2004