Vodstvo i zakonski akti

 

UPRAVNI ODBOR

Monika Korša, predsjednica
Đurđica Majetić, dopredsjednica
Mia Knjaz, tajnica
Adrana Matić, članica
Lucija Kanjer, članica

NADZORNI ODBOR

Sven Rosandić
Marita Cvitanović
Kora Dvorski