Viridi Valle 2024

„Viridi Valle 2024” je znanstveno-edukativni projekt osmišljen kao napredna biološka ekspedicija studenata u dolinu Neretve s ciljem proučavanja ekotoksikoloških faktora za procjenu antropogenog utjecaja na biološku raznolikost područja.

Dolina Neretve je lokalitet iznimne biološke raznolikosti smještene unutar visoko razvijenog poljoprivrednog područja, čime predstavlja idealni model direktnog utjecaja poljoprivrede na okoliš. Razna močvarna, livadna i slatkovodna staništa, ispresijecana uzgojnim površinama različitih poljoprivrednih kultura sa mnogim načinima kultivacije, tretiranja i obrade, daju uvid u kompleksan utjecaj uzgoja hrane na okoliš. Informacije stečene istraživanjem ovakvih područja omogućuju nam izradu planova zaštite i očuvanja prirodnih dobara našeg planeta.

Viridi Valle ima u planu, tijekom tjedan dana u 7. mjesecu 2024. godine, pokriti nekoliko područja istraživanja uključujući: ekotoksikologiju vodenih staništa ihtiološkim, entomološkim i malakološkim metodama; ekotoksikologiju kopnenih staništa upotrebom entomoloških metoda s fokusom na pesticide te detaljnu inventarizaciju flore i faune područja. Kroz provedbu ove ekspedicije sudionici će steći važna iskustva te usavršiti svoje vještine kao mladi znanstvenici, a provedbom edukacija i prezentiranjem rezultata, ideja važnosti očuvanja prirode približit će se stanovnicima naše države.

Istraživanje poput ovog pomoglo bi razumijevanju trenutnog stanja okoliša, a svojim bi rezultatima pridonijelo unaprjeđenju kvalitete života sa željom za svjetlijom budućnosti toga kraja.

 

E-mail projekta: viridivalle.bius@gmail.com

Organizatori projekta:

  • Davor Merkaš
  • Hanna Jandrašek
  • Lea Kanjuh
  • Hana Jurković