Mikrobiologija

Mikrići se nalaze svuda oko nas pa i u našem organizmu te se pokušavamo dotaknuti i okolišne i kliničke mikrobiologije.

Sekcija za mikrobiologiju bavi se svim vrstama mikroba: od virusa, bakterija pa sve do gljivica i arheja. Osnovni interes rada ove sekcije su redoviti sastanci, radionice i terenske nastave. Organiziramo i neformalne susrete sa znanstvenicima, tzv. “Pivo sa znanstvenikom”, gdje možete uživo uz opuštenu atmosferu i piće postaviti i osobnija pitanja, npr. Na kojem fakultetu je studirao i sticao znanja iz mikrobiologije? Kako i gdje je našao posao? Čime se bavi? Kako uskladiti posao i privatni život? Koja je budućnost u radu mikrobiologa? i sl.

Cilj naše sekcije je uz zabavu i dobro društvo podijeliti, naučiti i steći nova saznanja i vještine, te razmijeniti iskustva, a “nevidljive vražiće” shvatiti ozbiljno. 😊

Svi mikroljupci su dobrodošli!

 

Voditelj:

Mario Đura (mario.dura3@gmail.com)