Žumberak 2020.

 

Autor: Marta Justić

„Žumberak 2020.“ projekt je koji BIUS organizira u suradnji sa Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje, a osmišljen je u okvirima 22. Velikog terena, već tradicionalne i prepoznatljive karike naše Udruge. U sklopu projekta provodit će se potrebna biološka istraživanja na području Parka te edukacija šire javnosti, a glavni provoditelji bit će članovi Udruge.

Ovim će se projektom omogućiti prikupljanje, nadopuna, usustavljivanje i valorizacija podataka o odabranim vrstama i staništima u zaštićenom području.ravnatelj Parka Kristijan Brkić, prof.

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, kao jedan od najmlađih parkova prirode na području Hrvatske, predstavlja središte velikog kulturno-povijesnog i turističkog značaja te područje velike bioraznolikosti i ljepote krajolika. Uočena je velika potreba za biološkim istraživanjima na ovom području te su i takva planirana ovim Projektom. 

Bez temeljnih znanja što i gdje obitava na nekom prostoru, nemoguće je uspostaviti učinkovito upravljanje zaštićenim područjima. – Vedran Šegota, dipl. ing. biol.

17 sekcija Udruge u suradnji sa svojim mentorima provodit će biološka istraživanja iz različitih područja biologije, a glavni je cilj prikupiti vrijedne podatke o flori i fauni Parka te  uspostaviti bazu podataka koja će doprinijeti kvalitetnoj zaštiti i upravljanju ovim područjem.

Studenti na projektima ovog tipa razvijaju svoje organizacijske vještine i upoznaju se s metodama rada koje često nemaju prilike vidjeti tijekom redovnog studiranja. – Ivan Špelić, mag. ing. agr.

Organizacijom i provođenjem bioloških istraživanja te obradom podataka, članovi BIUS-a će uz stručno vodstvo svojih mentora osigurati podlogu za vlastito znanstveno usavršavanje te će steći brojne kompetencije i vještine iz područja od interesa. Projekt također potiče međuregionalnu suradnju te na taj način omogućava izmjenu informacija i iskustava između studenata i stručnjaka iz Hrvatske i drugih zemalja.

Ovakav pristup učenju omogućit će učenicima proširenje primijenjenih znanja, spoznaja i vještina iz biologije, kemije, fizike, geologije i ostalih prirodnih znanosti, kao i razvitak odgovornosti za očuvanje prirode i okoliša.Gorica Grozdanić, prof.

U dogovoru sa Prirodoslovnom školom Vladimira Preloga, učenici smjera ekološki tehničar, kao i nastavnici biologije i kemije, pozvani su na sudjelovanje na terenu gdje će uz osmišljene radionice i vodstvo članova Udruge povezivati znanja i vještine stečene obaveznim strukovnim predmetima  sa samim istraživanjem.

Također, planirana su predavanja o bioraznolikosti i zaštićenim područjima Hrvatske koja su namijenjena široj javnosti sa samim ciljem podizanja svijesti  o očuvanju i važnosti prirode. Lokalno stanovništvo i drugi sudionici pozvani su i na organiziranu volontersku akciju čišćenja područja unutar Parka uz isti cilj podizanja svijesti o zajedništvu i problemima onečišćenja prirode.

Važno je istaknuti i edukativno-popularizacijsku stranu projekta, koji će svakako podići svijest lokalne zajednice o važnosti očuvanja bioraznolikosti u Parku. – prof. dr. sc. Ivana Maguire

Ovim projektom nastavlja se dugogodišnji i kvalitetan rad Udruge na području inventarizacije flore i faune Hrvatske te smo zahvalni svim sudionicima, udrugama, ustanovama i pojedincima koji su pridonijeli i podržali provođenje našeg Projekta!

Organizacija:

Autor: Petra Vizec

Sponzori i donatori