Puh orašar 2020.

U razdoblju od rujna 2020. do veljače 2021. godine je proveden projekt „Rasprostranjenost puha orašara (Muscardinus avellanarius) u Parku prirode Medvednica“ pod vodstvom Mije Jakopović i Martine Kaniža te mentorstvom doc. dr. sc. Duje Lisičića.

Puh orašar je mali glodavac iz porodice puhova (Gliridae) koji nastanjuje listopadne i mješovite šume s dobro razvijenim slojem grmovite vegetacije. Nokturalna je i arborealna životinja koja u hladnijem dijelu godine hibernira, a u periodu aktivnosti gradi čvrsto svijena okrugla gnijezda od lišća i trave. Ona mu služe kao sklonište te za odgoj mladih, a gradi ih unutar grmovite vegetacije, često na rubovima šuma. Puh orašar je jedina strogo zaštićena vrsta glodavca na području Parka prirode Medvednica, a u Hrvatskoj je potencijalno ugrožen zbog fragmentacije staništa i upotrebe insekticida u šumarstvu.

U sklopu projekta sudionici su pretraživali grmovitu vegetaciju diljem Medvednice u potrazi za ljetnim gnijezdima. Potraga se odvila se tijekom 10 terenskih izlazaka te su pregledana pogodna staništa na više od 30 lokacija diljem Medvednice. Također su uzeti parametri poput promjera gnijezda, njegovog sastava te pozicije i lokacije na kojoj je pronađeno. Uz 5 članova sekcije za sisavce, u terenskom istraživanju priključilo se i dvoje članova sekcije za botaniku koji su pomogli u determinaciji biljaka na lokacijama. Bez njihove pomoći, determinacija biljaka tijekom zime ne bi bila moguća. Prikupljeni podaci bit će od koristi budući da je ova vrsta u Hrvatskoj slabo istražena, a mogu pružiti i temelj za buduća istraživanja.

Osim istraživačkog dijela, važan dio ovog projekta bio je i edukacija stanovništva i studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Iako zbog epidemiološke situacije nije bilo moguće održati planirana predavanja za širu javnost i terene za više sudionika, projekt i puh orašar bili su predstavljeni na nekoliko predavanja. Održana su dva predavanja putem Zoom platforme o biologiji, ekologiji i istraživanju puha orašara šestim razredima Osnovne škole Stubičke Toplice. U sklopu predavanja su učenici rješavali kvizove i zadatke čime su utvrdili naučeno znanje o puhu orašaru. Za studente je u listopadu održano predavanje i pokazne vježbe u sklopu projekta „Mala škola mamalogije“ u Gorskom Kotaru, kao i predavanje u sklopu „Tjedna BIUS-a“ u prostorijama PMF-a u Zagrebu.

Sudionici terenskog dijela projekta:

  • Mia Jakopović (voditeljica projekta)
  • Martina Kaniža (voditeljica projekta)
  • Lucija Novoselec (članica sekcije za sisavce)
  • Ela Pahor (voditeljica sekcije za sisavce)
  • Paula Šašić (voditeljica sekcije za sisavce)
  • Ivan Beno (član sekcije za botaniku)
  • Marija Bučar (članica sekcije za botaniku)

Ovim putem zahvaljujemo mentoru Duji Lisičiću, svim sudionicima terenskog dijela istraživanja na velikoj pomoći te Općini Stubičke Toplice i Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu na novčanoj potpori!