NeuroBioInfo

NeuroBioInfo je inovativna inicijativa koja ima za cilj organizirati školu bioinformatike za studente Sveučilišta u Zagrebu. Ova škola pružit će edukaciju i razvoj vještina u području neuroznanosti tijekom dvodnevnom tečaja 2.-3. prosinca 2023.

Bioinformatika je ključno područje koje kombinira biološke znanosti i informacijsku tehnologiju kako bi se razumjeli složeni biološki procesi. U kontekstu neuroznanosti igra važnu ulogu u analizi i interpretaciji ogromnih količina podataka koje generiraju eksperimenti u istraživanju mozga i neuroloških bolesti s kojima će se brojni studenti biomedicinskih područja susresti tijekom svoje znanstvene karijere.

Projekt će omogućiti studentima preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija priliku da steknu nova znanja o najnovijim tehnologijama i alatima bioinformatike primjenjivim u neuroznanosti. Škola će se sastojati od teorijskih predavanja, praktičnih vježbi i radionica koje će pružiti studentima praktično iskustvo u primjeni bioinformatičkih metoda.

Pratite nas za više informacija!
Projekt je financiran od: