Leptiri

Leptiri (Lepidoptera) su drugi red kukaca koji nakon kornjaša i opnokrilaca obuhvaća najveći broj vrsta beskralješnjaka. Opisano je oko 180 000 vrsta u redu Lepidoptera, što čini oko četvrtinu svih vrsta životinja, a svakodnevno se opisuju nove vrste. Leptiri svojim bojama, veličinom te distinktivnim životnim ciklusom privlače pažnju ljudi. Uz svoju biološku značajnost, leptiri su često kroz ljudsku povijest imali kulturološku i umjetničku ulogu. Boje, njihovo šarenilo, uzorci i kombinacija istih pravi su užitak za oči gotovo svake ljudske osobe. Tko zna, možda baš i Vas inspiriraju!

Velik dio ljudi ima odbojan stav prema kukcima, ali kada se radi o leptirima, gotovo svi se senzibiliziraju. Od svih kukaca, leptiri imaju najveličanstveniju preobrazbu.

Fauna leptira u Hrvatskoj vrlo je raznolika. Raznolik geografski položaj države te protezanje kroz više različitih biogeografskih zona (kontinentalna, mediteranska i alpska) doprinijeli su toj visokoj raznolikosti. Predavanjima, terenskim radom, radionicama i projektima, sekcija za leptire će u svome radu nastojati zainteresirane studente zbližiti s tematikom i proširiti horizonte u pogledu istraživanja faune leptira, s naglaskom na faunu leptira Hrvatske. Uz to, sekcija će nastojati ukazati na važnost leptira i njihove zaštite te upoznati širu javnost s navedenim problematikama.

 

Sekcijski e-mail: sekcija.za.leptire@gmail.com

Voditelj:

Filip Bužleta (filip.buzleta2802@gmail.com)