Histria 2022


Istraživačko-edukacijski projekt „Histria 2022.“ 24. je izdanje tzv. „Velikog terena“! Ovaj tradicionalni BIUS-ov projekt provodi se od osnutka Udruge, a uključuje dva tjedna terenskih istraživanja u kojima sudjeluju gotovo sve sekcije.

Cilj je projekta prikupljanje podataka o bioraznolikosti odabranog područja Hrvatske, ali i edukacija i osposobljavanje mladih biologa te šire javnosti. Svake se godine istražuje drugo područje, a 2022. to je istarski poluotok.

Istra je relativno malo područje s brojnim reljefnim oblicima. Ova je raznolikost zaslužna za postojanje više mikroklima – od sredozemne klime na obali do kontinentalne u unutrašnjosti. Navedene značajke podržavaju razvoj brojnih biljnih zajednica, kao i prateće faune. Sve ovo čini Istru veoma raznolikim i zanimljivim područjem, s brojnim lokacijama pogodnim za inventarizaciju širokog spektra flore i faune. Na velikom se broju lokacija mogu vidjeti potpuno nekarakteristične zajednice (npr. Pomerski zaljev), kao i istarski stenoendemi ili biljke koje se ne pojavljuju u ostatku Hrvatske. Tijekom realizacije projekta, suradnja je uspostavljena s Javnom ustanovom Natura Histrica, pod čijom je upravom većina zaštićenih područja Istre, te Javnom ustanovom Park prirode Učka.

Ovo je prvi istraživački projekt u kojemu će Udruga provesti detaljnu inventarizaciju bioraznolikosti brojnih područja Istre. Prikupljeni podaci ujedinit će se u Zbornik radova i kartu bioraznolikosti te će pridonijeti daljnjem upravljanju posjećenim područjima zaštićenim na nacionalnoj razini ili uvrštenim u Natura 2000 ekološku mrežu. Dobivena znanja podijelit će se s lokalnom i širom zajednicom, a na taj će se način promovirati znanost i važnost očuvanja prirode.

Kroz informiranje i konzultacije sa stručnim suradnicima, ali i samo druženje na terenu, studenti stječu nova poznanstva koja će im potencijalno koristiti u budućoj znanstvenoj karijeri. Ove je godine suradnja ostvarena s Klubom studenata geografije Zagreb te studentima biologije sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članovima Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada.

Prvi je termin terenskog istraživanja od 30. travnja do 7. svibnja 2022. godine, a drugi od 24. rujna do 1. listopada 2022. Ove godine u projektu sudjeluje 15 sekcija: BioFoto sekcija, Sekcija za biospeleologiju, Sekcija za gljive, Herpetološka sekcija, Sekcija za ribe, Sekcija za kornjaše, Sekcija za leptire, Sekcija za mikrobiologiju, Sekcija za održivi razvoj, Sekcija za opnokrilce, Sekcija za botaniku, Sekcija za primijenjenu botaniku, Sekcija za ptice, Sekcija za edukaciju i Sekcija za biologiju mora.

Što su sekcije radile na proljetnom izdanju projekta, možete vidjeti na slikama u nastavku 🙂

Zahvaljujemo se ovogodišnjim sponzorima i donatorima na pomoći u realizaciji projekta: