Botanika

Biljke su svuda oko nas.

Voće koje jedemo, stolice na kojima sjedimo,
ruže koje poklanjamo, mrkve koje uzgajamo,
pamuk koji nosimo, čajevi koje pijemo,
ječam koji sijemo, lijekovi koje uzimamo,
priroda kojoj se divimo!

 

Sekcija za botaniku naglasak stavlja na floru Hrvatske vrlo bogatu biljnim vrstama, a zajedno upoznajemo biljke oko nas, odlazimo na jednodnevne terene po Zagrebu i okolici, učimo koristiti determinacijske ključeve, organiziramo edukativna predavanja i sudjelujemo na velikim BIUS-ovim terenima. „Just living isn’t enough… One must have sunshine, freedom, and a little flower.“ H. C. Andersen

Ako voliš biljke ili želiš naučiti više o njima, javi nam se i pridruži u svim aktivnostima!


Sekcijski e-mail: sekcijazabotaniku@gmail.com

Voditelji: