Žumberak 2021.

„Žumberak 2021.“ je, 23. po redu, edukativno-istraživački projekt Udruge studenata biologije-BIUS koji se odvija na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je i promidžba tj. popularizacija znanosti, zaštite prirode te edukacija lokalne i šire zajednice područja istraživanja.

Projekt se temelji na tri glavna cilja:

1) Edukacija članova: Prije samog terenskog istraživanja članovi sekcija unutar Udruge bivaju upoznati s teorijskim znanjem, problematikom i svrhom istraživačkog rada određene skupine organizama ili tema kojima se ta sekcija bavi. Terenskim radom članovi imaju priliku primijeniti novostečena znanja i upoznati se sa stvarnim stanjem na terenu.

2) Prikupljanje podataka za znanstvenu zajednicu: kako bi prikupljeni podaci imali svrhu, isti se objavljuju u Zborniku istraživačkih radova koji je dostupan u online izdanju te kao takav predstavlja važan materijal znanstvenoj zajednici za daljnja istraživanja.

3) Promidžba znanosti te edukacija zajednice: Uz edukaciju studentske populacije, važna je i edukacija šire lokalne zajednice (učenici lokalnih škola, lokalne zajednice) te popularizacija znanosti i zaštite prirode kod istih.

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje izuzetne je biološke raznolikosti čemu pridonosi velika georaznolikost i hidrološko bogatstvo. U sklopu Parka se nalaze tri područja posebne zaštite – značajni krajobraz doline Slapnice, posebni rezervat šumske vegetacije “Japetić” i značajni krajobraz Okić. Za izdvojiti je svakako i cret uz potok Jarak koji je definiran kao jedan od najugroženijih tipova staništa u Europi i svijetu. Također, Park je dio ekološke mreže NATURA 2000 koja zahvaća ugrožena područja izuzetne biološke raznolikosti u Europskoj uniji.

Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje predstavlja veliko kulturno središte i turističku destinaciju Republike Hrvatske te ga je, zbog velike biološke i kulturne vrijednosti, bitno očuvati. Pomoć u očuvanju čini i ovaj Projekt na kojemu će studenti volonterskim radom u širokom spektru aktivnosti razviti terensko iskustvo i pridobiti potrebno znanje i vještine kako bi pridonijeli trenutnoj i budućoj zaštiti Parka.

Projekt financiran od:

                  

Donatori:

         

           

Sponzor: