Upute za prijavu

PRIJAVE SU OTVORENE!

Za aktivne i strane pasivne sudionike sudjelovanje je besplatno. Kotizacija za sudjelovanje kao pasivni sudionik iz Hrvatske plaća se 20 kn za jedan dan, a za oba dana 30 kn. Pristojba je simboličnog karaktera kako bi se izbjeglo prekomjerno printanje materijala. (Moramo čuvati svoj planet!) Prijaviti se možete na dolje navedenom linku, a sve novosti možete pratiti na našoj Facebook ili web stranici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrTZ-hPQ7wujZ2Zt9gjN5wpIsvhlTJl7AtfxBpaxUr0AGwQ/viewform?usp=send_form

Vidimo se u što većem broju!

Vaš Organizacijski odbor

———————————————————————————————————————————————————————-

SYMPOSIUM SUBMISSIONS ARE OPEN!

For active and foreign passive participants there is no registration fee. For passive participants from Croatia, the registration fee is 20 kn for one day and for both days 30 kn. The fee has a symbolic character to omit the overprinting of symposium materials. (We have to look after our planet!) You can sign up at the link below, and you can follow all the news on our Facebook, Instagram or website.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrTZ-hPQ7wujZ2Zt9gjN5wpIsvhlTJl7AtfxBpaxUr0AGwQ/viewform?usp=send_form

We look forward to a great number of applications!

Your Organizing Committee