Organizacija

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 • Adriana Matić
 • Hana Koščec
 • Lorena Benetin
 • Marija Mladinić
 • Marita Cvitanović
 • Mihaela Mihaljević
 • Petra Hus
 • Rebeka Rumbak
 • Sara Stermšek
 • Sebastijan Radaković
 • Tea Dragičević

POPIS RECENZENATA:

 • Izv. prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Prof. dr. sc. Sven Jelaska, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Izv. prof. dr. sc. Petra Korać, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Izv. prof. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Doc. dr. sc. Marin Ježić, Prirodoslovno-matematički fakultet