Organizacija

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Adriana Matić
 • Hana Koščec
 • Lana Vujica
 • Lorena Benetin
 • Marija Mladinić
 • Marita Cvitanović
 • Mihaela Mihaljević
 • Petra Hus
 • Rebeka Rumbak
 • Sara Stermšek
 • Sebastijan Radaković
 • Tea Dragičević