Mycomicrobes

Mycomicrobesistraživački je projekt pod vodstvom Sekcije za mikrobiologiju i Sekcije za gljive Udruge studenata biologije-BIUS.  Projekt istražuje simbiotski odnos viših gljiva s lokalnom mikrobiotom. Fokus projekta je potencijalna simbioza ektomikoriznih gljiva te prirodno prisutnih bakterijskih populacija u području micelija.

Projekt se sastoji od terenskog i laboratorijskog dijela. Terenski dio obuhvaća inventarizaciju ektomikoriznih gljiva na području Hrvatskog zagorja te prikupljanje uzoraka tla kod pronađenih plodnih tijela određenih vrsta.

Plodna se tijela fotografiraju te potom uzorkuju i nasađuju na Gy hranjive podloge, dok se suspenzija uzoraka tla decimalno razrjeđuje prije nasađivanja na LB hranjive podloge u terenskom laboratoriju. Obavljanje terenskog dijela predviđeno je u proljetnoj i jesenskoj sezoni rasta gljiva.

Uzgojene bakterijske kolonije i izrasline micelija analiziramo morfološki i molekularno, u slučaju gljiva PCR metodom te bilježimo rast bakterija i micelija fotografiranjem. Daljnje analize uključuju obradu bakterijskih uzoraka tla s podloga upotrebom MALDI-TOF metode za precizniju determinaciju bakterijskih populacija koje prema hipotezi pridonose uspješnom rastu gljiva na šumskom tlu.

Kasnije faze projekta uključivat će pokušaje uzgoja micelija do sad nekultiviranih, a pritom komercijalno važnih, gljiva simulacijom prirodnih uvjeta simbioze micelija i mikrobiote u in vitro uvjetima.