MalakoCetina 2023

„MalakoCetina 2023.“ je istraživačko-edukativni studentski projekt s ciljem edukacije studenata istraživanjem malakofaune područja rijeke Cetine. Ranija istraživanja područja Cetine uglavnom su samo djelomično uključivala mekušce, bez sustavnog istraživanja ove skupine. Zabilježene su mnoge rijetke vrste, a neke su upravo na ovom području prvi put opisane. Posebnost ovog projekta stvaranje je prvog cjelovitog popisa vrsta puževa i školjkaša rijeke Cetine te kroz edukaciju studenata i lokalnog stanovništva približiti ideju o važnosti i ugroženosti mekušaca ovog područja.
Smatramo se pionirima ciljanog sustavnog istraživanja rijeke Cetine i očekujemo da će naš doprinos potaknuti buduća istraživanja i povećati interes za proučavanje Cetine. Kao slabo pokretni organizmi i posebno osjetljivi na promjene svog okoliša, sustavna istraživanja mekušaca su od iznimne važnosti, posebice kada se uzmu u obzir recentne klimatske promjene i ekstremne pojave kao npr. prošlogodišnja suša. Projekt izvode voditelji BIUS-ove sekcije za mekušce Kristijan Keretić i Niko Bujas te uz njih mentori i članovi sekcije.

Terenski rad

Terenski izlazak na rijeku Cetinu bio je od 4.9.2023. do 10.9.2023. godine. Obišli smo cijelu Cetinu, ukupno 48 lokacija od izvora do ušća skupa sa mnogobrojnim okolnim izvorima i pritocima koji krase cetinsku krajinu. Ručnim sakupljanjem, vizualnim opažanjem i prosijavanjem sedimenta pronašli smo brojne vrste puževa i školjkaša kao i neke zanimljive fosilne i podzemne vrste. Uz cjelodnevna uzorkovanja mekušaca pronašli smo vremena i za uživanje u cetinskim krajobrazima i večernjim druženjima. Nakon terenskog dijela projekta slijedi determinacija uzoraka koje će se odvijati kroz brojne radionice sljedeća dva mjeseca.

 

 

  

  

  

  

 

Projekt je financiran od:

       

Donatori: