Litter quitter

„Litter quitter“ je projekt u kojemu će se odabrane lokacije grada Zagreba na kojima su prisutna ilegalna odlagališta nastojati očistiti i sa njih sakupiti što veća količina otpada koji će se zatim odvoziti u reciklažna dvorišta.

Ilegalna (divlja) odlagališta otpada su sve površine izvan službenog odlagališta, na koje je nepoznata osoba odložila otpad. Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Ilegalna odlagališta “krivci“ su za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Hrvatska, pa tako i grad Zagreb već se desetljećima bore protiv divljih odlagališta. Njihov je točan broj nemoguće odrediti, a radi se o lokacijama s nekoliko vreća otpada do većih divljih odlagališta s glomaznim otpadom. Na divljim se odlagalištima već godinama po principu „domino efekta“ otpad sve više i više dodaje, čime nastaju ogromne količine koje je iz godine u godinu sve teže otkloniti te stvaraju sve veće probleme u okolišu. Glomazni i građevinski otpad najčešći su tip otpada kojeg nalazimo na divljim odlagalištima, kao i sporo razgradivi predmeti koji imaju snažan i dugotrajan utjecaj na okoliš. Za sanaciju ovakvih odlagališta zaslužni su Grad ili Općina, odnosno lokalna samouprava, a građani se mogu i aktivnije uključiti, pridruživanjem raznim aktivističkim, volonterskim udrugama koji čiste navedena odlagališta.

Po uzoru na takve akcije, Sekcija za održivi razvoj je okupila članove BIUS-a, mjesni odbor Blato i studente drugih usmjerenja s ciljem čišćenja ilegalnog odlagališta na području gradskog naselja Blato. Čišćenje se održalo dana 22.04.2023., na Dan planeta Zemlje te unatoč vrućem danu i napornom radu, većina odabrane lokacije je očišćena te smo s veseljem krenuli dalje, na Klimatski marš. Iako je dan bio uspješan, ilegalnih odlagališta u naselju Blato ima i dalje te predstavljaju ogroman problem koji volonterske akcije ne mogu riješiti. Većina tih odlagališta sadrži građevinski otpad koji se golim rukama ne može ukloniti, a iz dana u dan otpada je sve više. Rješenje tog problema se jedino može riješiti edukacijom građana o samoj problematici i uvođenjem zakona koji će regulirati odlaganje otpada velikih firmi i industrija koje na kraju krajeva, i jesu najveći zagađivači.

Zahvaljujemo  Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu i građanima naselja Blato koji su pomogli u ostvarenju ovog projekta.

 

Slika 1. Voloneri s članovima mjesnog odbora Blato

 

Slika 2. Čišćenje divljeg odlagališta

 

Slika 3. Nakon čišćenja

 

Projekt je financiran od: