Kopnene vode

Cilj sekcije je širenje interesa (i znanja) za kopnene vode, a suradnja s ostalim sekcijama je ključna kako bi se stvorio što potpuniji doživljaj o svijetu kopnenih voda i njihovoj upletenosti u mnoge stvari.
Rad sekcije se fokusira primarno na terenski rad koji je najčešće praćen radom u labosu i na predavanja. Na terenima se bavimo uzimanjem uzoraka vode, sedimenta i biljne vodene faune kao i mjerenjem parametara vode, inventarizacijom predstavnika vodene faune (makrozoobentos) i kemijskom analizom vode (ubacimo tu i tamo malo geoloških elemenata 😉), što kasnije nastavljamo i u laboratoriju.
Predavanja su nam raznolika, kao što tema kopnenih voda to i zaslužuje. Od onečišćenja i problema vezanih za naše vode do zaštićenih područja. Od najmanjih stanovnika rijeka i jezera do velikih vrsta koje na njih znatno utječu. Od promicanja turizma na kopnenim vodama do budućnosti pitke vode na Zemlji. Od potencijalnog iskorištavanja kopnenih voda u energetske svrhe do mogućih hazarda uzrokovanih njihovom prevelikom energijom.
Sekciji se mogu pridružiti svi koje je zainteresirala barem jedna navedena sastavnica, a oni koje nije, dobrodošli su poslušati pokoje predavanje i dopustiti da ih teme sekcije same zainteresiraju (jer sigurno hoće!).

Voditeljice:

Lana Židak (lzidak@stud.biol.pmf.hr)
Lina Vinković (lvinkovic@stud.biol.pmf.hr)