Gljive

Gljive su jedna od najslabije istraženih skupina organizama, a čine cijelo zasebno carstvo! Pretpostavlja se da se u Hrvatskoj može pronaći čak 20 000 vrsta iako je dosad zabilježeno manje od 25 %.

Ako terenskim radom, predavanjima i analizom uzoraka želiš naučiti nešto više o velikom ekološkom utjecaju kojeg gljive imaju na svijet oko sebe ili pak saznati zašto bez njih život na kopnu, vino, pivo ili kruh ne bi bili mogući, onda se učlani u sekciju za gljive!

                                      


Sekcijski e-mail: bius.gljive@gmail.com

Voditelji: