Dežurstva

Raspored dežurstava za ljetni semestar 2018/2019 vrijedi od 24.2.2019. do 14.6.2019. osim za vrijeme ispitnih rokova i praznika.