Cvjetna družba

Oprašivačem se smatra svaki organizam koji pomaže prijenosu polena biljaka. Iako postoji mnogo primjera unutar životinjskog svijeta, glavni zastupnici su kukci iz reda leptira i reda opnokrilaca (pčele, bumbari, ose i mravi). Brz gubitak staništa, pretjerana upotreba pesticida i klimatske promjene, doprinijeli su naglom pomoru velikog broja oprašivača. Važnost oprašivača je svjetski priznata, te njihovo očuvanje ovisi o razumijevanju antropogenih utjecaja na njihovu brojnost i raznolikost.

„Cvjetna družba“ je istraživačko-edukativni projekt BIUS-ove sekcije za opnokrilce u kolaboraciji sa sekcijom za leptire. Temelji se na proučavanju divljih oprašivača Grada Zagreba provedbom jednodnevnih terenskih istraživanja tokom godine.
Grad Zagreb je, sa svojim smještajem uz planinu Medvednicu, rijeku Savu te veliki broj gradskih zelenih površina, savršen kandidat za proučavanje utjecaja urbanih sredina i antropogenog učinka na prisutnost oprašivača. S obzirom na trend izumiranja oprašivača zbog urbanizacije, zagađenja i klimatskih promjena, naš cilj je procijeniti raznolikost populacija oprašivača u urbanoj sredini kao što je Grad Zagreb.
Projekt će se provoditi kroz tri godišnja doba: proljeće, ljeto i jesen, s jednodnevnim terenima početkom travnja, svibnja, lipnja i krajem rujna. Četiri lokacije provedbe su odabrane po geografskom smještaju unutar grada, nadmorskoj visini te prisutnosti cvjetnih resursa. Livada Ponikve, Medvednica; Park Maksimir; Skupna lokacija gradskih parkova (Park dr. Franje Tuđmana, Park-šuma Tuškanac, Zrinjevac, Botanički vrt PMF-a) i Okolica Sveučilišne bolnice. Analizom ovih lokacija dobit ćemo podatke o raznolikosti vrsta ovisno o nadmorskoj visini, stupnju urbanizacije i specifičnosti vrsta za određene lokacije. Oprašivači će se hvatati selektivnom metodom entomološkim mrežama prolaskom po transektu. Održat će se jedan pokazni noćni teren, gdje će se upotrebom svjetlosnih UV piramida i automatskih svjetlosnih klopki hvatati noćni leptiri. Unutar jednog dana obići će se jedna lokacija te krajem mjeseca, nakon obilaska sve 4 lokacije, uhvaćeni uzorci će se determinirati uz pomoć mentora na radionici determinacije. Nakon determinacije uzoraka, kukci se prepariraju pomoću entomoloških iglica i pohranjuju u entomološke kutije za zbirku. Svi determinirani uzorci postati će dio entomološke zbirke. Ovaj ciklus od 4 terena i radionica će se ponoviti kroz navedene mjesece s ciljem prikupljanja vrsta kroz cijelu sezonu.

Osim istraživačke svrhe projekta, projekt ima i edukacijsku stranu koja će biti obilježena predavanjima o samoj ideji projekta, njegovoj provedbi i rezultatima. Također, provest će se nekoliko kraćih interaktivnih predavanja i radionica u srednjim školama s idejom promocije zaštite prirodnih dobara i očuvanja prirode. Uz radionice, održat će se i jedan jednodnevni teren za srednjoškolce na kojem će voditelji prenijeti terenska iskustva stečena radom na ovom projektu. Citizen scientist pristup uključuje provedbu projekta uz doprinos građana slanjem fotografija, označavanjem na društvenim mrežama i sudjelovanjem u praćenju pojave vrsta. Nakon obrade podataka, isti će se usporediti s nalazima ruralnih sredina te će se dobiveni podaci koristiti za daljnja istraživanja utjecaja urbanih sredina na populaciju oprašivača.

Projekt je financiran od: