Biologija mora

Sekciju za biologiju mora čini skupina zaljubljenika u čudesan svijet ispod površine mora. Organiziramo sastanke, radionice i gostujuća predavanja, eko-akcije, jednodnevne i višednevne edukativne posjete te terenska istraživanja na kojima studenti imaju priliku primijeniti svoje znanje u praksi, međusobno razmijeniti iskustva, steći i poboljšati svoje vještine.

Cilj nam je da na svakom sastanku ili terenu članovi sekcije nauče nešto novo o području koje ih zanima, dobiju priliku postaviti pitanja i podijeliti svoje mišljenje s drugima, a u isto vrijeme upoznaju ljude sa sličnim hobijima, prodube prijateljstva, odlično se zabave i steknu super sjećanja na studentske dane. Dobrodošli su studenti svih smjerova i godina, ronioci i neronioci – jedini je uvjet da ste moreljupci!

 

Sekcijski e-mail: bius.biologijamora@gmail.com

Voditeljice:

Lea Okićki (lea.okicki@gmail.com)

Aktivnosti sekcije

Monitoring staništa i naselja morske trave (Posidonia oceanica) 2019. i 2020.

U sklopu velikog BIUS-ovog terena na Zlarinu 2019. i samostalnog sekcijskog terena na Kornatima 2020. sudjelovali smo u projektu „Monitoring staništa i naselja morske cvjetnice Posidonije u Natura 2000 području Šibensko-Kninske županije“ s mentorima iz udruge 20 000 milja. Na Zlarinu smo, osim monitoringa, sudjelovali i u jednoj akciji čišćenja.

Radionica o zagađenju mora plastikom

U Lush prodavaonici u Petrinjskoj 4 održano je predavanje “Kako onečišćenje mora plastikom utječe na živi svijet u moru?”, kao dio Lushove globalne kampanje s ciljem podizanja svijesti o plastici u moru. Održala ga je Korina Ujčić, članica sekcije za biologiju mora. Na kraju smo razgovarali o načinima na koje možemo smanjiti upotrebu plastike u svakodnevnom životu. Oduševljeni smo zanimanjem djece za ovu važnu temu, a posebno nas je razveselilo njihovo znanje o procesima i pojmovima o kojima ni mnogi odrasli ne znaju toliko!

Marikultura 2018. – Cromaris field trip

Uputili smo se do Zadarske županije u posjet tvrtki Cromaris, vodećoj europskoj industriji za uzgoj bijele ribe i školjkaša, kako bi se iz prve ruke upoznali s industrijom marikulture. U novom mrijestilištu u Ninu naučili smo o metodama uzgoja i poticanja mrijesta regulacijom fotoperioda kod orade, brancina i nekih manje poznatih vrsta. Obišli smo pogone za proizvodnju svih stadija potrebnih za rast mlade ribe: od žive hrane – algi, kolnjaka i račića, do ribljih ličinki i mlade ribe, koja se kad dovoljno naraste šalje u veće kaveze u moru. Idući dan smo bili spremni iz Zadra trajektom otploviti na Ugljan kako bi u uzgajalištu Mala Lamjana izbliza vidjeli morske kaveze za uzgoj i pokusnu platformu za znanstvena istraživanja.