Alge

Nismo toksični ni kanibali kao dinoflagelati,

Nismo stakleni kao dijatomeje,

Nismo ograđeni kao kokolitoforidi,

Nismo ljigavi kao cijanobakterije,

Nismo zeleni kao zelene alge,

Ne kalcificiramo kao crvene alge,

Ne akumuliramo vanadij kao kelpovi,

Nismo zaštićeni kao Fucus,

Nismo invazivni kao Caulerpa.

 

Sekcijski e-mail: biusalge@gmail.com

Voditeljica:

Daajana Kujundžć (daajana.kujundzic@gmail.com)