MalakoCetina 2024

„MalakoCetina 2024“ je istraživačko-edukativni studentski projekt s ciljem istraživanja malakofaune područja rijeke Cetine. S obzirom na uspješnost  prošlogodišnjeg projekta „MalakoCetina 2023“, smatramo kako je potrebno u naše istraživanje uvrstiti dodatan broj izvora i pritoka kako bi se stvorio potpuni popis svih vrsta mekušaca rijeke Cetine. Potvrdili smo postojanje mnogih rijetkih vrsta, a neke od njih su upravo na ovom području prvi put bile opisane. Nažalost, uvjerili smo se u prisutnost invazivnog školjkaša (Sinanodonta woodiana) i detektirali invaziju puža Potamopyrgus antipodarum (invazivna vrsta puža porijeklom iz Novog Zelanda). Međutim, iako smo uložili veliki trud, nismo naišli na autohtonog predstavnika školjkaša porodice Unionidae.

Projekt se fokusira na proučavanje malakofaune rijeke Cetine i okolnih izvora te popularizaciju zaštite rijeke. Na samu zaštitu rijeke Cetine potaknut ćemo građane koji žive u neposrednoj blizini rijeke kako bi svojim ponašanjem i gospodarenjem Cetinom održali povoljne ekološke uvjete. Cijeli projekt sastoji se od tri faze: pripremna, izvedbena i izvještajna faza. Projekt je službeno započeo u siječnju 2024., a završava u prosincu 2024. Započeta pripremna faza projekta temelji se na održavanju edukativnih predavanja i radionica za sve zainteresirane studente Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu i ostale članove BIUS-a. Edukativna predavanja održat će voditelji i mentori Sekcije za mekušce. Osim predavanja bit će proučena dostupna literatura o području od interesa i vrstama mekušaca koje se mogu naći u toku rijeke Cetine. Bit će napravljen plan terenskog istraživanja i pregledani uzorci mekušaca koji se čuvaju u zbirkama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a sakupljeni su na proučavanom području. Izvedbena faza sastoji se od izvedbe terenskog istraživanja i održavanja edukativne radionice za lokalne stanovnika područja rijeke Cetine koja će se održati u rujnu 2024. Na terenskom istraživanju planirano je prisustvo 8 studenata među kojima su i voditelji projekta Lina Bajić i Kristijan Keretić, te tri mentora: prof. dr. sc. Jasna Lajtner, Petar Crnčan, mag. biol. exp.  (malakolog HPM-a u Zagrebu) i Stjepan Novosel, mag. oecol. Tijekom terenskog izlaska, planira se posjetiti minimalno 40 lokaliteta duž rijeke Cetine gdje će se prikupljati podaci različitih vrsta mekušaca te utvrditi rasprostranjenost invazivnog puža Potamopyrgus antipodarum. Pojedine vrste mekušca obitavaju na vrlo ograničenom i specifičnom prostoru, stoga će istraživanje obuhvatiti različita staništa koja čini rijeka Cetina (akumulacijska jezera, ujezerenja, kanali, močvarna područja, okolni izvori). Završna faza projekta sastoji se od obrade uzoraka i podataka, objave rezultata projekta te pisanje završnih financijskih i opisnih izvještaja.

Ovaj projekt upotpunjuje znanje o vrstama mekušaca rijeke Cetine te omogućuje procjenu njihovog ekološkog stanja. Poznavanje malakofaune rijeke Cetine važno je zbog određivanja i praćenja ekološkog stanja same rijeke i okolnih slatkovodnih staništa. Kao slabo pokretni organizmi, mekušci su posebno osjetljivi na promjene u staništu pa se često koriste kao bioindikatori. Klimatske promjene i ekstremne suše ugrožavaju bioraznolikost Cetine i okolnih pritoka. Razvoj nepovoljnih uvjeta u okolišu prvotno predstavlja egzistencijalni rizik za autohtone vrste mekušaca. Istraživanje njihove raznolikosti, brojnosti i stanja populacije iznimno je važno ako se uzmu u obzir klimatske promjene i ekstremne pojave kao npr. prošlogodišnja suša. Prirodno stanje rijeke Cetine već je narušeno izgradnjom hidroelektrana i crpljenjem vode za piće te navodnjavanjem poljoprivrednih površina. Velika je vjerojatnost da su navedeni čimbenici imali utjecaj na stanje pojedinih osjetljivijih vrsta, stoga je od iznimne važnosti čim prije utvrditi stanje zajednica malakofaune na području rijeke Cetine.

 

Literatura

  • Baraka, A., 2015. Raznolikost i struktura zajednice puževa (Mollusca, Gastropoda) izvorišnog dijela rijeke Cetine (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Biology).
  • Beran, L., 2020. First records of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and Corbicula fluminea (OF Müller, 1774)(Mollusca, Bivalvia) from the Adriatic part of Croatia. Folia Malacologica, 28(4), pp.295-302.
  • Bonacci, Ognjen i Tanja Roje‐Bonacci, T., 2003. The influence of hydroelectrical development on the flow regime of the karstic river Cetina. Hydrological processes, 17(1), pp.1-15.
  • Dobrović, A., 2015. Raznolikost i struktura zajednice puževa (Mollusca, Gastropoda) srednjeg i donjeg toka rijeke Cetine (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Biology).
  • Francisco Welter-Schultes, 2012: European non-marine molluscs, a guide for species identification, Planet Poster Editions, Gottingen, Germany
  • Lajtner, J. and Crnčan, P., 2011. Distribution of the invasive bivalve Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in Croatia. Aquatic Invasions, 6(1), pp.119-124.
  • Pfleger, V., 1990. A field guide in colour to molluscs

 

Slika 1. Logotip projekta

 

Donatori