Banka uzoraka

Banka uzoraka je inicijativa Udruge studenata biologije-BIUS, sa zadatkom da skladišti, determinira i kategorizira sve uzorke sakupljene na njezinim brojnim terenskim aktivnostima i istraživanjima. Od velike količine uzoraka, najbolji se, nakon obrade skladište u prostoriji Udruge gdje su dostupni članovima na uvid. Uzroci nude mogućnost proučavanja i rada s organizmima zabilježen na proučavanom području čak i nakon završetka projekta.

Glavna ideja banke je omogućiti članovima pristup uzorcima raznih skupina, edukaciju i specijalizaciju članova te daljnja istraživanja koristeći spremljene uzorke.

Kroz rad i aktivnost Udruge, cilj nam je  izgraditi kolekciju uzoraka dostupnu široj znanstvenoj platformi.

Za posjet prostoriji, posudbu i rad s uzrocima, možete ispuniti obrazac

 

A samu zbirku pogledati ovdje: (tablica u izradi)