SiSB

SiSB ili Simpozij studenata bioloških usmjerenja je međunarodni, dvodnevni simpozij koji se održava na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Simpozij okuplja učenike, studente i sve druge ljubitelje biologije s ciljem širenja znanja i ideja iz biologije i njenih brojnih grana i disciplina. Ovaj događaj predstavlja izvrsnu priliku studentima za izlaganje vlastitih radova, druženje i razmjenu iskustava s kolegama, stjecanje novih poznanstava te pronalazak novih ideja koje će doprinijeti u popularizaciji biologije kao znanosti.

Za sve informacije o otvaranju prijava i ostale novosti pratite nas na našem Instagram  i Facebook profilu, ili nam se obratite putem e-maila (sisbstudent@gmail.com).

 

Program SiSB-a 2024

 

 

Knjiga sažetaka

SiSB 2024 knjigu sažetaka možete pogledati OVDJE!

 

Sponzori i donatori:

 

ZLATNI SPONZORI

  • OIKON

Institut za primijenjenu ekologiju vodeća je licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka/istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji s gotovo 24 godine iskustva. Specijalnosti Oikona su zaštita prirode i okoliša, upravljanje prirodnim resursima, krajobrazna ekologija, industrijska ekologija, okolišno modeliranje, obnovljivi izvori energije, održiva mobilnost, pravo, politika i ekonomija okoliša, vođenje projekata, daljinska istraživanja i geografski informacijski sustavi.

 

  • MEĐIMURJE-PLIN d. o. o.

Međimurje-plin d.o.o. jedna je od vodećih tvrtki koja je specijalizirana za opskrbu prirodnog plina u RH i distribuciju prirodnog plina na području Međimurske županije. Tvrtka je osnovana 1974. Godine, a sjedište joj je u Čakovcu, Obrtnička 4.  MEĐIMURJE-PLIN ima provjereni tim dostupan 24 sata dnevno za sve korisnike, a ako želite ili trebate ponudu, obratite se našem timu. Osim toga, MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. obavlja djelatnost distribucije plina i usluge ispitivanja plinskih instalacija. Sve ove poslove obavlja 75 radnika.

 

  • LNG

Društvo LNG Hrvatska d.o.o. obavlja reguliranu energetsku djelatnost upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP) i odgovorna je za rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.

Terminal za UPP na otoku Krku ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog dobavnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

Misija

Kao operator terminala za UPP Društvo LNG Hrvatska d.o.o. odgovorno je za vođenje, održavanje te razvijanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog rada terminala uz osiguranje kvalitetne usluge prihvata i otpreme UPP-a svim korisnicima na nediskriminirajući, transparentan i pouzdan način, istovremeno pridajući pozornost učinkovitosti u svom radu te zaštiti prirode i okoliša.

Vizija

Društvo LNG Hrvatska d.o.o. želi biti cijenjen i vodeći pružatelj usluga na tržištu energetskih subjekata plinskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj te ujedno učvrstiti položaj važnog strateškog energetskog partnera u okruženju i EU, a koji navedeno postiže na transparentan i društveno odgovoran način, zadovoljavajući potrebe korisnika i interese vlasnika.

 

  • JANAF

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo (JANAF), sa sjedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska, upravlja naftovodno-skladišnim sustavom kao suvremenim, učinkovitim i ekonomičnim sustavom transporta sirove nafte i skladištenja sirove nafte i naftnih derivata.

Izgradnjom i puštanjem u rad naftovodno-skladišnog sustava (1979.) JANAF postaje strateški značajan čimbenik sigurnosti opskrbe rafinerija u šest država jugoistočne i srednje Europe te je danas prepoznat i kao strateški naftovod Europske unije.

Uz transport nafte, osnovne djelatnosti JANAF-a uključuju skladištenje nafte i naftnih derivata.

Misija

Kontinuirano poboljšavanje sigurnosti i učinkovitosti transporta sirove nafte te skladištenja sirove nafte i naftnih derivata primjenom najviših svjetskih tehnoloških standarda, uz brigu za očuvanje i zaštitu okoliša, sigurnost te razvoj ljudskih potencijala.

Vizija

Implementacija novih projekata transporta i skladištenja nafte i naftnih derivata te nenaftnih djelatnosti koji će osigurati daljnji rast i uspješno poslovanje Društva, povećanje sigurnosti opskrbe energijom Republike Hrvatske, država članica EU-a i jugoistočne Europe, gospodarski razvoj lokalnih zajednica i Republike Hrvatske te provedbu strategija razvoja niskougljičnoga gospodarstva i energetike.

 

SREBRNI SPONZORI

  • COMPING

Comping je tehnološki vođena tvrtka utemeljena na izvrsnosti znanja naših stručnjaka i stalnoj orijentaciji prema poslovnim inovacijama. Kombiniramo savjetovanje s tehnologijom kako bismo pružili najbolja iskustva našim klijentima. Od rješenja za integraciju back-enda, preko digitalizacije procesa do inovativnih poslovnih modela temeljenih na analitici podataka.

Naše timove čine neki od najiskusnijih stručnjaka u industriji koji rade u multidisciplinarnim timovima stvarajući digitalna rješenja prilagođena potrebama naših klijenata.

 

  • ŠKOLSKA KNJIGA

Školska knjiga osnovana je 1950. godine kao izdavačka kuća specijalizirana za područje odgoja i obrazovanja. Do danas, Školska knjiga objavila je više od 50 tisuća naslova, a ukupna naklada premašuje 450 milijuna primjeraka knjiga. Među njima je više od 250 rječnika, leksikona i enciklopedija te više od 210 milijuna primjeraka stručnih i dječjih časopisa.

Školska knjiga je prepoznatljiv zaštitni znak hrvatskog nakladni­štva. Kao i u proteklih 65 godina, odgaja naraštaje okupljajući naj­uglednije autorske timove s područja kulture, znanosti i obrazovanja. Svojim modernim nakladničkim programom koji odgovara izazovima trećeg tisućljeća Školska knjiga slijedi suvremene svjetske dosege u obrazovanju istodobno ih spajajući s tradicionalnim, nacionalnim kulturnim vrijednostima. Doprinos Školske knjige nacionalnoj kulturi, umjetnosti i znanosti potvrđen je mnogobrojnim državnim, regionalnim i drugim nagradama.

Očuvanje nacionalnog identiteta u globalizacijskome procesu i zadržavanje pozicije vodećega nacionalnog i regionalnog nakladnika koji svojim programima zadovoljava potrebe cjelokupne populacije te promicanje hrvatske kulture i znanosti u svijetu temeljne su zadaće Školske knjige.

Upravo su stoga važan dio nakladničkog programa Školske knjige dvojezični rječnici – njih 77 na 23 jezika – koji europsku i svjetsku javnost upoznaju s blagom hrvatskog jezika te prijevodi važnih znanstvenih i umjetničkih djela hrvatskih autora na strane jezike. Znanstvena i stručna izdanja Školske knjige obvezna su literatura na svim kroatističkim i slavističkim katedrama diljem svijeta. Iznimnim opsegom i raznolikošću kroatističkih tema ta su izdanja nezaobilazan temelj svih znanstvenih istraživanja koja se tiču hrvatskoga jezika.

 

  • BIOM

Udruga Biom je organizacija civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom.

Osnovana 2006. godine od strane male grupe strastvenih biologa, Biom danas zapošljava 26 ljudi, ima 200 članova i više od 100 volontera koji zajedno rade na očuvanju prirode u Hrvatskoj.

Kako bi se suočila s aktualnim problemima gubitka staništa i bioraznolikosti, Udruga Biom se bavi raznovrsnim aktivnostima, kao što su biološka istraživanja, provedba izravnih mjera očuvanja, suzbijanja zločina protiv prirode poput trovanja i krivolova, zagovaranja jačeg zakonodavstva za zaštitu prirode i mnoge druge. Značajan aspekt aktivnosti Bioma je provedba obrazovnih programa i organizacija volonterskih događaja i kampova, koji okupljaju posvećenu zajednicu koja aktivno radi za dobrobit prirode i društva.

 

  • NP PLITVIČKA JEZERA

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera upravlja Nacionalnim parkom te područjima ekološke mreže Natura 2000 i drugim zaštićenim područjima na prostoru Nacionalnog parka. Osnivač Javne ustanove je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime RH obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode, odnosno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Osim navedenog, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom, kao što su: prihvat, informiranje, vođenje i prijevoz posjetitelja vlastitim prijevoznim sredstvima, ugostiteljsko-turističke djelatnosti, trgovina na veliko i malo u okviru svoje djelatnosti, poticanje izrade proizvoda autohtone kulture (etnološko blago), poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam), upravljanje zgradama, djelatnost promidžbe (reklame i oglašavanje) i istraživanje tržišta, djelatnost profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dr.

 

BRONČANI SPONZORI

  • ERSTE BANKA

Današnja Erste&Steiermärkische Bank d.d. potječe od nekadašnjih jakih regionalnih banaka – Riječke banke te Bjelovarske, Trgovačke i Čakovečke banke, a pod tim imenom posluje od 1. kolovoza 2003. Danas je to moderna banka koja prema veličini aktive zauzima treće mjesto na tržištu te je dio međunarodnog Erste Groupa, jednog od najvećih pružatelja financijskih usluga u srednjoj i istočnoj Europi. Erste banku drukčijom čine njezini zaposlenici, njihov pristup poslu, inovativnost i briga za klijente. Iz godine u godinu postiže kvalitetne financijske rezultate, kontinuirano ulažući u digitalni razvoj, što omogućava inovativnost i kreativnost u pristupu klijentima. Prateći financijske potrebe građana i financirajući zdrave, isplative projekte poduzetnika i tvrtki koji doprinose rastu zaposlenosti u realnom sektoru, banka adekvatno potiče razvoj gospodarstva u cjelini.

Misija

Potičemo i pomažemo svoje klijente, zaposlenike, dioničare i društvenu zajednicu u zajedničkom stvaranju dobrobiti

Vizija

Biti najbolja banka u Hrvatskoj koja brine o sigurnosti svojih klijenata i pruža najkvalitetnije proizvode i usluge, vodeći računa o dobrobiti svojih zaposlenika, dioničara i društvene zajednice.

 

  • ODRAZ

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je organizacija civilnog društva koja potiče i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. ODRAZ djeluje na različitim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne. Surađuje s organizacijama civilnog društva,upravnim, stručnim i poslovnim organizacijama, mrežama i stručnjacima. Pored zaposlenika, doprinos daju i brojni suradnici i volonteri.