Knjižnica

Za provedbu projekata, istraživanja i edukacija, Udruga studenata biologije koristi kolekciju knjiga i priručnika sakupljenih dugogodišnjim radom naših sekcija. Ta stručna literatura, dobivena donacijama naših sponzora i partnera,  omogućava članovima i voditeljima efikasniju i stručniju provedbu projekata.

Za posudbu primjeraka iz naše kolekcija ispunite obrazac

Skripte (dolazi uskoro)

Knjige:

No. Autor: Naslov: Godina izdanja:
1 Petra Dolenec, Zdravko Dolenec Ugrožene i zaštićene ptice Hrvatske 2013
2 Zdravko Dolenec Ptice prirodnih staništa Hrvatske 2012
3 G.M. Cooper The cell – A molecular approach 2000
4 L. Stryer Biokemija 1991
5 R. Brown i dr. Tracks and signs of the birds of Britain and Europe 2002
6 Grange books Birds of prey – A pocket companion 1999
7 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
8 Dražen Kotrošan Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini 2008/2009
9 Zavod za zaštitu prirode Crveni popis biljnih i životinjskih svojti (sisavci) 1994
10 J.Fower i L. Cohen Statistics for Ornithologists
11 Zavod za zaštitu prirode Crveni popis biljnih i životinjskih svojti (sisavci) 1994
12 Dragan Radović i dr. Rječnik standardnih hrvatskih ptičjih naziva I. dio – nevrapčarke 2005
13 Zavod za zaštitu prirode Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske (sisavci) 1994
14 S.H.Pine Organska kemija 1994
15 Zavod za zaštitu prirode Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske (sisavci) 1994
16 Graham Scott Essential ornithology 2010
17 M.Sikirica i B.Korpar-Čolig Praktikum iz opće kemije 2001
18 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore 2005
19 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
20 M.Sikirica, B.Korpar-Čolig Praktikum iz opće kemije 2001
21 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore 2005
22 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore 2005
23 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
24 P.W. Atkins Physical Chemistry 1994
25 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
26 Zora Sarić Praktikum iz mikrobiologije 1989
27 Dragan Radović i dr. Nacionalna ekološka mreža – Važna područja za ptice u Hrvatskoj 2005
28 T. Tolman Collins field guide – Butterflies of Britain and Europe 1997
29 Dragan Radović i dr. Nacionalna ekološka mreža – Važna područja za ptice u Hrvatskoj 2005
30 Dragan Radović i dr. Nacionalna ekološka mreža – Važna područja za ptice u Hrvatskoj 2005
31 Kenn Kaufman Field Guide to birds of North America 2000
32 T. Tolman Collins butterfly guide – The most complete guide to the butterflies of Britain and Europe 2008
33 Dick Forsman The raptors of Europe and the Middle East 2012
34 D. Macdonalds i P.Barrett Field guide- Mammals 1993
35 Toni Nikolić Flora Croatica 4 – Vaskularna flora Republike Hrvatske 2019
36 Z. Pavletić Priroda – časopis hrvatskog prirodoslovnog društva 1958
37 Vaclav Pfleger A field guide in coulour to molluscs 1990
38 Toni Nikolić, Božena Mitić, Igor Boršić Flora Hrvatske – Invazivne biljke 2014
39 Bicudo i dr. Ecological and environmental physiology of birds 2010
40 C. Harrison i P. Castell Field guide – Bird nests, eggs and nestlings 2002
41 Vladimir Kušan i dr. Izgled oštećenih stabala jele, smreke i bukve 1991
42 L. Svensson i dr. Collins bird guide – The most complete guide to the birds of Britain and Europe 2009
43 Sala Ungar, Ljerka Regula-Bevilacqua Vodič kroz botanički vrt 1989
44 J. Speybroeck i dr. Field guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe 2016
45 Marija Mutanola-Cvetković Opšta mikologija 1987
46 National Geographic Seobe ptica – zapadna hemisfera
47 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
48 N. Arnold, D. Ovenden Field guide Reptiles and Amphbians Britain and Europe 2004
49 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
50 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
51 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
52 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
53 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
54 Francois Vuilleumier Birds of North America – Western Region 2011
55 Zorica Svirček Mikroalge i cijanobakterije u biotehnologiji 2005
56 Francois Vuilleumier Birds of North America – Eastern Region 2011
57 DK Revised and updated visual dictionary 2006
58 Olsen and Larsson Skuas and Jaegers – A guide to skuas and jaegers of the world 1997
59 Frank B. Gill Ornithology – Third Edition 2007
60 Dragutin Hirc Na kvarnerskim otocima 2003
61 Milana Arko-Pijevac i dr. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja 1998
62 Kues & Fischer; Kubicek & Druzhinina The Mycota vol 1. i vol. 4. 2006/2007
63 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba 2015
64 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba 2015
65 Deising; Howard & Gow The Mycota vol 5. i vol. 8. 2007/2009
66 Dušan Jelić i ostali Crvena knjiga vodozemaca i gmazova 2015
68 Dušan Jelić i ostali Crvena knjiga vodozemaca i gmazova 2015
69 Koraljka Klepač Fosilna fauna otoka Krka 2003
70 Hansruedi Wildermuth Priroda kao zadaća – priručnik praktične zaštite prirode u općinama 1994
71 Anita Belančić i ostali Crvena knjiga vretenaca Hrvatske 2008
72 Dušan Jelić i dr. Rasprostranjenost i zaštita podvrsta Vipera ursinii macrops i V.usinii rakosiensis u Hrvatskoj 2007
73 Anita Belančić Crvena knjiga vretenaca Hrvatske 2008
74 Anita Belančić Crvena knjiga vretenaca Hrvatske 2008
75 Roman Ozimec i ostali Crvena knjiga špiljske faune 2009
77 Vjekoslav Glavač Uvod u globalnu ekologiju 1999
78 Zdravko Dolenec Ptice tu oko nas 2009
80 Boris Vrebčević Priručnik za upoznavanje slatkovodnih račića veslonožaca (Copepoda, Cyclopidae) i rašljoticalaca (Cladocera) Hrvatske 1996
81 F. Harvey Pough Herpetology 2001
82 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović Opća i anorganska kemija II. dio 1995
83 Jože Bole Polži tal – Priručnik za spoznavanje in biološko delo 1994
84 Damir Viličić Fitoplankton Jadranskoga mora – biologija i taksonomija 2002
85 C. Bibby i dr. Expedition field techniques – Bird Surveys 1998
87 G. C. McGavin Expedition field techniques – Insects 1997
88 Jeno J. Purger Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave 2007
89 Jeno J. Purger Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave 2007
90 L’ubomir Kovač i dr. The cave biota of Slovakia 2014
91 Roman Ozimec i ostali Crvena knjiga špiljske faune 2009
92 Roman Ozimec i ostali Crvena knjiga špiljske faune 2009
93 Martina Šašić i ostali Crvena knjiga leptira 2015
96 Ivan Jardas i ostali Crvena knjiga morskih riba 2008
97 Milorad Mrakovčić i ostali Crvena knjiga slatkovodnih riba 2006
98 Ivan Jardas Jadranska ihtiofauna 1996
99 Milorad Mrakovčić i ostali Crvena knjiga slatkovodnih riba 2006
100 Milorad Mrakovčić i ostali Crvena knjiga slatkovodnih riba 2006
101 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović Opća i anorganska kemija I. dio 1995
102 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga ptica 2013
103 D.W. Moeller Environmental health 2003
105 Tonko Šoljan Ribe Jadrana 1965
106 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga ptica 2013
107 Vesna Tutiš i ostali Crvena knjiga ptica 2013
108 Miller, Harley Zoology third edition 1996
109 WWF Mediterranean Directory of Environmental Orgasation 2001
110 Zdenko Tkalčec i ostali Crvena knjiga gljiva 2008
111 Trudy McKee, James McKee Biochemistry, an introduction 1996
112 Zdenko Tkalčec i ostali Crvena knjiga gljiva 2008
113 Claus Reuther i dr. Habitat 2000
114 Jasenka Topić, Joso Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2009
115 Jasna Antolović i ostali Crvena knjiga sisavaca 2006
116 Prescott, Harley, Klein Microbiology, third edition 2001
117 Jakob Prkić i dr. Stražnjoškržnjaci Jadranskog mora 2018
118 John Kleyn, Mary Bicknell Microbiology experiments – A health science perspective 2007
119 P. Castro i M. E. Huber Marine biology 2005
120 Jasna Antolović i ostali Crvena knjiga sisavaca 2006
121 Stuart I. Fox Perspectives on Human Biology 1991
123 Jasna Antolović i ostali Crvena knjiga sisavaca 2006
124 Eby, Horton Physical Science 1986
125 Državni zavod za zaštitu prirode Crvena popis ugroženih biljaka i životinja 2004
126 Sunce Priručnik za inventarizaciju morskih vrsta Jadrana 2008
127 Prescott, Harley, Klein Microbiology, third edition 1996
128 Državni zavod za zaštitu prirode Crvena popis ugroženih biljaka i životinja 2004
129 Andrew Campbell Seashores and shallow seas of Britain and Europe (Hamlyn guide) 2004
130 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
131 Valery Perry Volonterstvo 2002
132 Mario Romulić i dr. Vodozemci Amphibians 2004
133 Valery Perry Namicanje sredstava 2002
134 Maja Paunović Vodozemci iz prošlosti i sadašnjosti 1990
135 Gordana Fiočić, Slađana Novota Uokvirite svoju ideju – Priručnik o upravljanju projektnim ciklusom i izdradi logičkog okvira 2004
136 Zdravko Barać i dr. Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske 2011
137 Boris Vrebčević Priručnik za upoznavanje slatkovodnih račića veslonožaca (Copepoda, Cyclopidae) i rašljoticalaca (Cladocera) Hrvatske 1996
139 Božena Mitić, Petar Cigić Hrvatski vrt Perunika i poučna botanička staza u Donjoj Stubici 2009
140 Valery Perry Evalucija i procjena 2002
141 J.L. Sumich An introduction to the Biology of Marine life 1992
142 Friedrich Ebert Stiftung How to improve development on local level 2004
144 Državni zavod za zaštitu prirode Zmije u Hrvatskoj 2008
145 HBSD XIIIth European bat research symposium 2014
146 Nikola Tvrtković, Josip Balahanić, Marijana Vuković Puhovi: od biologije do kuhinje 1997
149 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
150 BIUS Zbornik radova projekta: Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011. 2011
152 BIUS Zbornik radova istraživačkog projekta Biološki kamp “Kornati 09” 2012
153 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
154 Državni zavod za zaštitu prirode Priroda Hrvatske: Riznica za bolju budućnost 2015
156 BIUS Zbornik radova istraživačkog projekta Biološki kamp “Kornati 09” 2012
157 Državni zavod za zaštitu prirode Priroda Hrvatske: Riznica za bolju budućnost 2015
158 BIUS Zbornik radova istraživačkog projekta Biološki kamp “Kornati 09” 2012
160 Državni zavod za zaštitu prirode Biološka raznolikost Hrvatske 2006
161 BIUS Zbornik radova projekta “Istraživanje bioraznoliko područja rijeke Zrmanje 2010.” 2010
162 Food and agriculture organization of the United Nations FAO conservation guide: Conservation in arid and semi-arid zones 1976
163 BIUS Zbornik radova projekta “Istraživanje bioraznoliko područja rijeke Zrmanje 2010.” 2010
164 BIUS Skripta za vretence /
165 BIUS Zbornik radova projekta “Istraživanje bioraznoliko područja rijeke Zrmanje 2010.” 2010
167 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Nacionalnom parku “Mljet” 2005
168 Food and agriculture organization of the United Nations FAO conservation guide: Hydrological techniques for upstream conservation 1976
169 Ana Štrbenac Wolf management plan for Croatia 2005
170 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Nacionalnom parku “Mljet” 2005
171 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Nacionalnom parku “Mljet” 2005
172 BIUS Zbornik radova Interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje 2008
173 Boris Erg, Maja Vasiljević, Matthew McKinley Initiating effective transboundary conservation 2012
174 R.R. Askew The dragonflies od Europe 2004
175 Klaas-Douve B Dijkstra Field guide to the dragonflies of Britain and Europe 2006
176 BIUS Ključ za Odonata, svlakovi ličinki Anisoptera /
177 BIUS Zbornik radova Interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje 2008
178 BIUS Zbornik radova Interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje 2008
179 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” Biološki kamp Vis- 2005 2005
180 Matoničkin, Habdija, Primc-Habdija Beskralježnjaci: biologija viših avertebrata 1999
181 Sanja Gottstein Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2010
182 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” Biološki kamp Vis- 2005 2005
183 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” Biološki kamp Vis- 2005 2005
184 Matoničkin, Habdija, Primc-Habdija Beskralježnjaci: biologija nižih avertebrata 1998
185 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Parku prirode “Biokovo” 2005
186 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Parku prirode “Biokovo” 2005
187 BIUS Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije- “BIUS” u Parku prirode “Biokovo” 2005
188 Siniša Golub, Mihaela Mesarić Na početku bijaše stablo 2013
189 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
190 Jasenka Topić, Joso Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2009
191 PMF SISB 1 2015
192 PMF SISB 2 2016
193 PMF SISB 1 2015
194 Tatjana Bakran – Petricioli Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2011
195 PMF SISB 1 2015
196 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
197 PMF SISB 1 2015
198 Tatjana Bakran – Petricioli Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2011
200 PMF SISB 4 – knjiga sažetaka 2018
201 Mosor Prvan Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana 2016
203 Pierre Delforge Orchids of Europe, North Africa and the Middle East 2006
204 Ivo Matoničkin, Radovan Erben Opća zoologija 1994
205 Drago Crnković Problemi ribarstva i okoliša kvarnerskog područja 2001
206 BIUS Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja u Hrvatskoj – sažetak 2000
207 Braka Pevalek-Kozlina Fiziologija bilja 2003
209 Državni zavod za zaštitu prirode Biološka raznolikost Hrvatske – Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2008
210 BIUS Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja u Hrvatskoj završni izvještaj za 2001. godinu 2001
212 Human Development Report A climate for change 2008
213 BIUS Prijedlog projekta – Kornati (na engleskom) 2008
214 Državni zavod za zaštitu prirode Biološka raznolikost Hrvatske – Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2008
215 Državni zavod za zaštitu prirode Biološka raznolikost Hrvatske – Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2006
216 Državni zavod za zaštitu prirode Biološka raznolikost Hrvatske – Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2006
218 Jasenka Topić, Joso Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU 2009
224 Hrvatski ihtiološki savez Book of abstracts 2007
225 A.D. Hofman i D.E. Greydanus Adolescent medicine 1997
226 G. Zubay Biochemistry 1993
227 R.de Levie A spreadsheet workbook for quantitative chemical analysis 1992
228 Sala Ungar, Ljerka Regula-Bevilacqua Vodič kroz botanički vrt 1989
229 Jans G. Rohwer Tropsko bilje 2002
230 Pino Tuftan Botanička putovanja Dragutina Hirca po otoku Cresu 2008
231 R.M. Atlas Principles of microbiology 1995
232 Sanja Kovačić i dr. Flora Jadranske obale i otoka 2008
233 B.Cocanour Photographic atlas – Human anatomy i physiology 1995
234 Zlatko Pavletić Flora mahovina Jugoslavije 1968
235 Marjorie Blamey Wild flowers of the Mediterranean 2004
236 B.Bates A guide to physical examination and history taking 1995
237 R. Lewis Human genetics – Concepts and applications 1999
238 Toni Nikolić, Sanja Kovačić Flora Medvednice 2008
239 Joso Vukelić i ostali Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj 2008
240 J.S. Hyde Understanding Human Sexuality 1994
241 L.S. Costanzo Physiology 1995
242 Magdefrau Ehrendorfer Botanika: sistematika, evolucija i geobotanika 1997
243 R.Lewis Beginnings of life 1995
244 Federal Highway Administration Roadside Revegetation 2007
245 W.D.O’Dell Microbiology – A human perspective 1998
246 R. Kasten Dumroese Nursery Manual for native plants 2008
247 R.H. Tamarin Priciples of genetics 1999
248 M.R. Dambro Griffieth’s 5 minute clinical consult 1998
249 Zvonko Mustapić i dr. Lovstvo 2004
250 Nikola Tvrtković Šišmiši Hrvatske: kratka povijest istraživanja i priručnik za određivanje 2017
251 Mitchell-Jones, A. J., Bihari, Z., Masing, M. & Rodrigues, L. EUROBATS 2 2007
252 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
253 Marnell, F. & P. Presetnik EUROBATS 4 2010
257 Peter H. C. Lina EUROBATS 7 2010
258 Battersby, J. EUROBATS 5 2010
260 R.H. Tamarin Priciples of genetics 1999
261 Jelena Kralj i dr. Atlas selidbe ptica Hrvatske 2013
262 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Larus – Godišnjak zavoda za ornitologiju (vol 51.) 2016
263 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Larus – Godišnjak zavoda za ornitologiju (vol 53.) 2018
264 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Nabavni rezervat – Ormoške lagune 2017
265 Valerija Aptreeva, Martina Ratko, Marko Glogoški Čudesni svijet kornatskog otočja: Šišmiš Vanja 2010
266 Vesna Tutiš Kućice za ptice 2008
268 Radovan Domac Flora Hrvatske 2002
270 Radovan Domac Flora Hrvatske 2002
271 T. W. Deacon The symbolic species: The co-evolution of language and the brain 1997
272 Sherkin Island Marine Station Ireland’s wilde Flowers 2008
274 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 1 1967
275 D.C.Clark Principles of genetics (students study guide) 1999
276 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 3 1974
277 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 4 1978
278 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 6 1980
279 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Prvi br. 7 1981
280 R. Moore i dr. Botany 1995
281 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Drugi br. 2 1976
282 American chemical society Chemistry in context – Applying chemstry to society 1994
283 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Drugi br. 3 1983
284 Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu Analitička flora Jugoslavije Svezak Drugi br. 4 1986
285 L.A.Trivieri Essential Mathematics with applications 1988
286 F.J. Blatt Modern physics 1992
287 L.H. Hartwell Genetics – From genes to genome 2000
289 A. Alegro Ključevi za određivanje svojti kritičnih skupina 2003
290 G. Zubay Biochemistry 1993
294 Stefan Eggenberg Flora Vegetativa 2007
295 A.Laorr i dr. MRI of musculoskeletal masses – A practical text and atlas 1997
304 Harvard Bulletion of Museum of Comparative Zoology 1965-1966
307 Goran Šafarek Drava – Koprivnička Podravina 2005
309 Nives Štambuk – Giljanović Vode Cetine i njezina poriječja 2002
315 Ester Cecere i dr. Flora and vegetation of the Italian transitional water system 2009
318 G.W. Prescott The Fresh-Water Algae 1954
325 C.Papazoglou Birds in the european union: a status assessment 2004
327 D. Rucner, R. Kroneisl Moja knjiga o pticama 1955
328 Ivan Filipović Opća i anorganska kemija, II. dio 1995
329 Tanja Mihinjač, Ivana Sučić, Ivan Špelić, Matej Vucić, Ana Ješovnik Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj 2019
330 Marko Ćaleta, Ivana Buj, Milorad Mrakovčić, Perica Mustafić, Davor Zanella, Zoran Marčić, Aljoša Duplić, Tanja Mihinjač, Ivan Katavić Hrvatske endemske ribe 2015
331 Marko Ćaleta, Ivana Buj, Milorad Mrakovčić, Perica Mustafić, Davor Zanella, Zoran Marčić, Aljoša Duplić, Tanja Mihinjač, Ivan Katavić Hrvatske endemske ribe 2015
333 Heimo Mikkola Owls of the World: A Photographic Guide 2013
334 Dawn Balmer, Liz Coiffait, Jacquie Clark, Rob Robinson Bird Ringing: A Concise Guide 2008
335 Gilbert Waldbauer The Birder’s Bug Book 1998
337 Janice Gorzynski Smith Organic chemistry 2006
338 Boris M. Petrov Mammals of Yugoslavia Insectivores and Rodents 1992
339 Slovensko entomološko društvo, Prirodoslovni muzej Slovenije Acta entomologica slovenija, Vol. 17, št./No. 1 2009
340 Slovensko entomološko društvo, Prirodoslovni muzej Slovenije Acta entomologica slovenica, Vol. 20, št./No. 2 2012
341 Goran Jakšić The Freshwater Fish of Aquatika 2019
342 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Biološka raznolikost Hrvatske: Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja 2008
343 Lars Svensson Ptice Hrvatske i Europe 2009
344 Lars Svensson Ptice Hrvatske i Europe 2009
345 Biološki institut Jovana Hadžija Hacquetia – znanstveni časopis 2009
347 Elizabeth A. Radford, Baudewijn Ode Conserving important plant areas: Investing in the green gold of south east Europe 2009
348 Javna ustanova “Park prirode Učka” Leptiri – Vodič Parka prirode Učka 2021
349 Javna ustanova “Park prirode Učka” Florula montis majoris – fotografski vodič kroz floru Učke 2021
350 Javna ustanova “Park prirode Učka” Ptice – Ornitološki vodič Parka prirode Učka 2021
351 Mladen Kučinić, Iva Mihoci, Antun Delić Leptiri oko nas 2014
352 Nacionalni park Krka Speleološki vodič Nacionalnog parka Krka 2013
353 Barbara Žitković Zaštićene i zaštite vrijedne biljke samoborskog područja 1998
354 Nacionalni park Krka Slatkovodne ribe Nacionalnog parka Krka 2011
355 Gordan Lukač Atlas Ptica Nacionalnog parka Paklenica 2011
356 N. Arnold, D. Ovenden Field guide Reptiles and Amphbians Britain and Europe 2004
357 Milan Rabatić Ribolov pastrva umjetnim mamcima 2019
358 collins Ptice 2018
359 Collins (BIOM) Ptice Hrvatske i Europe 2018
360 Collins (BIOM) Ptice Hrvatske i Europe 2018
361 MINGOR Priručnik o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama 2022
362 MINGOR Priručnik o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama 2022
363 David Sutton Trees of Britain & Europe 1990
364 Adriano Bernini, Emanuela Piaggi, Francesco Polani Gigli e tulipani 2007
365 Jasmina Bjelić-Mesaroš Vodič kroz staru staklenu baštu 2005
366 Martin Schneider-Jacoby, Hartmut Ern Park prirode Lonjsko polje 1993
367 Dalibor Paar, Bojan Markićević, Maja Brkljačić, Aneta Golebiowska, Biljana Trifunović, Hrvoje Vrhovski, Kristina Duvnjak STEM u neformalnom obrazovanju za zanimanja 21. stoljeća 2022
368 C. J. Humphries, J. R. Press, D. A. Sutton Trees of Britain & Europe 2005
369 Hrvatsko ekološku društvo, Uprava šume Delnice Izgled oštećenih stabala jele, smreke i bukve 1991
370 Nacionalni park Krka Nacionalni park “Krka” – prirodoslovni vodič 2006
371 Allen Coombes Pocket nature Trees 2004
372 Victor F. Weisskopf Čudesni svijet prirodnih znanosti 1964
373 Trivo Zolak Čudesna Crna Gora – turistički vodič i monografija 2015
374 Božena Mitić, Petra Cigić Hrvatski vrt perunika i poučna botanička staza u Donjoj Stubici 2009
375 Toni Nikolić, Jasenka Topić Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske 2005
376 Kingsley R. Stern, Shelley Jansky, James E. Bidlack Introductory Plant Biology 2003
377 Jasenka Topić, Joso Vukelić Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU 2009
378 Adrian D. Bell Plant form 2008
379 Joso Vukelić, Stjepan Mikac, Dario Baričević, Darko Bakšić, Roman Rosavec Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj 2008
380 Peter Moore The Pocket Guide to Wild Flowers 2011
381 Jeno J. Purger Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave 2007
382 Antonia Eastwood, Georgy Lazkov, Adrian Newton The Red List of Trees of Central Asia 2009
383 Sara Oldfield, Antonia Eastwood The Red List of Oaks 2007
384 Douglas Gibbs, Yousheng Chen The Red List of Maples 2009
385 Boris Petz Osnove statističke metode za nematematičare 1985
386 Zlatko Pavletić Flora mahovina Jugoslavije 1968
387 Stefan Eggenberg, Adrian Mohl Flora Vegetativa 2007
388 MINGOR Plan upravljanja pravom svilenicom (Asclepias syriaca L.) 2021
389 MINGOR Plan upravljanja žljezdastim nedirkom (Impatiens glandulifera Royle) 2021
390 MINGOR Prava svilenica (Asclepias syriaca L.) 2022
391 MINGOR Žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera Royle) 2022
392 MINGOR Invazivne strane vrste: Nenamjerni unos transportom i spontano širenje 2022
393 MINGOR Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus) 2022
394 MINGOR Signalni rak (Pacifastacus leniusculus) 2022
395 MINGOR Kornjača Trachemys scripta 2022
396 Antun Marinović Priručnik za sportsku navigaciju 1967
397 Dušan Malek, Mihajlo Šoldra, Rozario Begović Priručnik za voditelja čamca 1981
398 A. E. Eiben, J. E. Smith Introduction to Evolutionary Computing 2003
399 Bogdan Varićak Mikroskop: teorijske osnove praktične mikroskopije 1966
400 R. H. Kay Experimental Biology: Measurement and Analysis 1964
401 Kluwer Academic Publishers Hydrobiologia: The International Journal on Limnology and Marine Sciences 1999
402 Maksim Klarin Priručnik za voditelje brodica 1994
403 Mihajlo Ristić Gajenje riba u akvariju 1967
404 Šime Stipaničev Ocean i sam: preko Atlantika s bocom maslinovog ulja 2008
405 State institutefor nature protection Ministry of Culture – Republic of Croatia Biodiversity of Croatia 2006
406 Zoologisches Institut und Zoologisches Museum de Universitat Hamburg Mittelungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut 1994
407 Purves, Sadava, Orians, Heller Life: the science of biology 2003
408 Marcel Delak Veterinarska farmakologija 1985
409 Mitchell-Jones, A. J., Bihari, Z., Masing, M. & Rodrigues, L. EUROBATS 2 2007
410 E. Tomas Giliard Ptice: Ilustrovana enciklopedija životinjskog carstva 1968
411 Darko Kovačić, Zlatko Cindrić, Vlado Bartovsky Opasna vremena za sredozemnu medvjedicu /
412 Gordan Lukač, Snježana Vujčić-Karlo, Willi Stani, Drago Marguš Ptice Nacionalnog parka “Krka” 2015
413 BIOM Pogled u divljinu (br. 6) 2022
414 Boris Vrebčević Priručnik za upoznavanje slatkovodnih račića veslonožaca (Copepoda, Cyclopidae) i rašljoticalaca (Cladocera) Hrvatske 1996
415 Peter Zwick A key to the West Palaearctic genera of stoneflies (Plecoptera) in the larval stage 2004
416 David D. Holdich Biology of Freshwater Crayfish 2001
417 T. T. Macan A key to the nymphs of British Ephemeroptera 1979
418 H. B. N. Hynes A Key to the Adults and Nymphs of British Stonefies (Plecoptera) 1984
419 H. B. N. Hynes A Key to the Adults and Nymphs of British Stonefies (Plecoptera) 1984
420 Petar Novak Kornjaši Jadranskog primorja (Coleoptera) 1952
421 Mladen Kučinić, Ivana Plavac Danji leptiri – Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja 2009
422 Mladen Kučinić, Ivana Plavac Danji leptiri – Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja 2009
423 Filip Šimić Seleće pčelarenje 1957
424 Josip Katalinić i dr. Pčelarstvo 1968
425 Societe Entomologiuque de France Annales de la Societe entomologique de France 2017
426 Slavko Cvetnić Bjesnoća 1989
427 Ivan Zaharija, Josip Fališevac, Berislav Borčić, Zvonko Modrić Leptospiroze – 30-godišnje istraživanje i izučavanje u SR Hrvatskoj 1982
428 Robert C. King Genetika 1973
429 Francesco Salvatore i dr. Macromolecules in the functioning cell 1978
430 H. Ursprung The stability of the differentiated state 1968
431 Scientific american From cell to organism 1967
432 Državni zavod za zaštitu prirode Lišajevi: priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja 2009
433 Toni Nikolić Flora Croatica Vaskularna flora Republike Hrvatske 2 2020
434 Toni Nikolić Flora Croatica Vaskularna flora Republike Hrvatske 3 2020
435 Toni Koren i Stanislav Gomboc Noćni leptiri Krapinsko-zagorske županije 2017
436 Casas, C., Brugues, M., Cros, R. M., Sergio, C., Infante, M. Handbook of liverworts and hornworts of the Iberian peninsula and the Balearic islands 2009
437 Zlatko Pavletić Flora mahovina Jugoslavije 1968
438 A. J. E. Smith The Moss Flora of Britain and Ireland 2006
439 PMF SISB’23 – knjiga sažetaka 2023
440 PMF SISB’23 – knjiga sažetaka 2023
441 PMF SISB’23 – knjiga sažetaka 2023
442 PMF SISB’23 – knjiga sažetaka 2023
443 Drago Kozina Općina Radoboj 2014