Upute za prijavu

PRIJAVE SU ZATVORENE!

Općenito o prijavi

Na Simpozij se mogu prijaviti svi zainteresirani, a prednost prilikom prijave imaju studenti. Studenti se mogu prijaviti kao pasivni ili aktivni sudionici te su za njih osigurani popratni materijali i ručak. Rok prijave za pasivno sudjelovanje na SiSB5 je 15.05.2019. godine, a za aktivno sudjelovanje 10.05.2019. !

Možete se prijaviti preko mrežne poveznice (LINK ZA PRIJAVU)

Ako ste se prijavili, ali nećete moći doći na Simpozij iz bilo kojeg razloga, molimo Vas da nas obavijestite na sisb@bius.hr

Prijava usmenog izlaganja

Za izlaganje se mogu prijaviti radovi koji odgovaraju sljedećim kriterijima:

  • izlagač rada je bio student u doba pisanja rada
  • izlagač je student ili apsolvent u akademskoj godini 2018./2019.
  • tema rada je biološka
  • prijavljeni rad objavljen je u nekom znanstvenom časopisu, prijavljen za Rektorovu nagradu ili je dobitnik iste ili je u pripremi za objavu*
  • prijavljeni rad nije diplomski rad**

Prijava postera 

U ovoj godini, kao i prošloj, prihvaćamo prijave postera. Zamislili smo to kao priliku da studenti koji su radili studentsku praksu, bilo na nekoj od naših institucija ili na razmjeni, podijele svoja iskustva sa svojim kolegama. Poster bi ukratko trebao prikazati projekt na kojem ste radili i znanje koje ste stekli.

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA!

Napomene!

*Za Simpozij nije potrebno imati napisan cijeli rad, ali niti preliminarni rezultati nisu prihvatljivi. Potrebno je pripremiti sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.

** Iako ne prihvaćamo diplomske radove, prihvaćamo radove koji sadrže dijelove diplomskih radova.

*** Prijavom sažetka potvrđujete da je Vaš sažetak izvorni rad te do sada nije predstavljan na drugom kongresu, niti objavljen u časopisu ili knjizi sažetaka!

Za izlaganje jednog rada mogu se prijaviti jedan ili dva studenta. U slučaju da se dvoje ljudi prijavljuje, molimo da na prijavnici oboje označe da žele izlagati rad.

Niste sigurni odgovara li Vaš rad kriterijima? Imate pitanja? Obratite nam se na sisb@bius.hr