Ptice vodarice Nina i Paga

Projekt Sekcije za tice – „Ptice vodarice Nina i Paga“ je istraživačko-edukacijski projekt koji za cilj ima prikupiti podatke i determinirati vrste ptica koje obitavaju na vlažnim staništima odabranih Natura 2000 područja u okolici grada Nina i na otoku Pagu u vrijeme proljetne i jesenske migracije.

Kroz ovaj projekt educiraju se mladi ornitolozi (studenti i budući stručnjaci i znanstvenici) za terenski rad potreban za provedbu ornitoloških istraživanja, ali i šira javnost te djeca u osnovnim i srednjim školama kojima će se na praktičan način približiti važnost zaštite ornitofaune. Vlažna su staništa među najugroženijim ekosustavima u svijetu, a pticama su izrazito bitna kao mjesta za odmor i hranjenje
tijekom migracije (“stopover sites”) .

U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih vlažnih staništa u svijetu, a upravo ona predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. To je prepoznato i u europskoj Direktivi o pticama (članak 4, stavak 2) te je preneseno i u hrvatsko zakonodavstvo (Zakon o zaštiti prirode i Uredba o ekološkoj mreži). Upravo zato bismo trebali usmjeriti više energije u zaštitu i obnovu takvih tipova staništa. Češća provedba ovakvih istraživanja omogućila bi znanstvenoj zajednici primjećivanje promjena u ponašanjima i migracijskim rutama ptica, a time i zaštitu određenih vrsta i staništa na vrijeme.

Voditeljice projekta su Maja Perinović i Nika Forko, a u provedbi projekta će uz njih sudjelovati i članovi Sekcije, mentori Sekcije te stručni suradnici iz područja ornitologije.

 

 

Projekt je financiran od: