Slatkovodna ihtiofauna otoka Krka 2022

”Slatkovodna ihtiofauna otoka Krka 2022.” je istraživačko-edukacijski projekt Sekcije za ribe Udruge studenata biologije – BIUS. Cilj projekta je kroz terenski rad istražiti raznolikost ihtiofaune vodenih površina na otoku Krku te edukacija studenata i šire javnosti o raznolikosti ribljih vrsta te važnosti očuvanja staništa u kojima obitavaju.
Jadransko more i akvatorij hrvatskih otoka poznati su po bogatstvu različitih vrsta morskih riba, no postojanje i prisutnost slatkovodnih riba na hrvatskim otocima prava je rijetkost.. Mediteranska suha klima i krški reljef otežavaju nastajanje površinskih vodnih tijela koja pružaju stanište slatkovodnim ribama, a naročito na otocima gdje je količina padalina smanjena, za razliku od kopna. Vapnenačke stijene krškog reljefa predstavljaju dinamičan okoliš u kojem vode koja dospiju na površinu zemlje bivaju vrlo brzo procjeđivane u podzemlje. Krk, kao i otok Cres, smatra se hidrogeološkim fenomenom s obzirom da se na njegovom području mogu pronaći vodna tijela poput jedinog i najvećeg potoka na hrvatskim otocima koji teče cijele godine – potoka Suha Ričina. Osim Suhe Ričine, druga značajna vodna tijela otoka Krka su jezera Ponikve i Njivice te mnoge druge manje lokve i izvore slatke vode. Navedena staništa potencijalno mogu biti staništa autohtonih vrsta poput jegulje (Anguilla anguilla) i primorskog pijora (Phoxinus lumaireul).
Projekt će biti proveden kroz terenska istraživanja koja će se odvijati u dva navrata u razdoblju od travnja do studenog. Priprema za terenska istraživanja će se provesti kroz edukativna predavanja namijenjena za studente i članove Udruge i Sekcije za ribe. Rezultati terenskih istraživanja biti će predstavljeni učenicima srednjih škola u Zagrebu i studentima, članovima Udruge te široj akademskoj zajednici
Neke slike sa terena:


 

 
 Projekt je financiran od: