BIUS fotografski natječaj

INTERAKCIJA u prirodi. Objekt fotografije može biti bilo što u prirodi što bi se moglo smatrati interakcijom. To može biti interakcija pripadnika flore i faune, interakcija biotopa i biocenoze, ono što na neki način komunicira, interagira ili je u kontaktu. Tema je široka, a umjetnička sloboda poželjna.

Pravila:

a) svaki autor može sudjelovati u natječaju s 2 fotografije
b) fotografije smiju biti obrađene u Photoshop-u i ostalim programima za obradu fotografije u okvirima osnovnih načela obrade fotografije
c) fotografije se šalju u digitalnom obliku, format JPEG ili JPG, najmanje 2400 piksela za dužu stranu
d) svaka fotografija mora biti imenovana tako da sadrži ime i prezime autora i naziv fotografije, primjerice: Marko_Marulić_01_Kornjača.jpg
e) fotografije moraju biti učitane u folder putem sljedećeg linka: https://drive.google.com/drive/folders/1wlYifpoXAt0EM0oLtsDhPK4Agcx-yqfm?usp=sharing

Rok za prijave:

Fotografski natječaj započinje 1.5.2019. te s tim datumom možete početi uploadati svoje fotografije, a rok za slanje fotografija završava 25.5.2019.
Objava pobjednika biti će 5.6.2019., a sve sudionike natječaja molimo da budu ažurni i prate obavijesti u vezi natječaja na BIUS-ovoj Facebook  i
web stranici.

Nagrade:

Povjerenstvo od tri člana probrat će najbolje radove, a BIUS će dodijeljivati nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. Sadržaj nagrada, ali i pobjednike,  ćemo objavljivati na BIUS Facebook stranici: https://www.facebook.com/bius.hr/  tijekom trajanja natječaja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na: lana.flanjak@gmail.com

Dobitnici:

  1. Iva Čupić
  2. Iva Šutevski
  3. Kristian Bodulić