SpeleoBacilli-2022

„SpeleoBacilli – 2022.“ je istraživačko – edukativni projekt Sekcije za mikrobiologiju Udruge studenata – BIUS u suradnji s Hrvatskim biospeleološkim društvom. Projektom će se istraživati uvelike zanemaren mikrobiološki aspekt špiljskih staništa kroz terenske i laboratorijske aktivnosti. Špilje odlikuju najvećom izolacijom od antropogenog učinka te stoga sadrže izniman potencijal za kultivaciju rijetkih bakterijskih vrsta. Usporednim analizama fizioloških svojstava špiljskih te okolišnih sojeva bakterija roda Bacillus ispitat ćemo njihove posebnosti, a sojevi će nakon projekta biti trajno pohranjeni za buduće istraživačke radove.

Projekt je financiran od: