Podzemlje Učke 2022

„Podzemlje Učke 2022.“ je istraživačko-edukacijski projekt čiji je cilj popisati skupine i vrste beskralježnjaka odabranih špilja i jama na području Parka prirode Učka te usporediti njihov sastav na svim posjećenim lokacijama. Biospeleologija je znanstvena grana koja se bavi proučavanjem podzemnih staništa, organizama koje ih nastanjuju i njihovih međusobnih odnosa. Podzemna staništa jedna su od najznačajnijih prirodnih posebnosti Hrvatske – polovica teritorija prekrivena je krškim reljefom bogatim raznim speleološkim objektima (špilje, jame, kaverne) i podzemnim oblicima.
Obilježena su nedostatkom svjetla, relativno malom količinom hrane, vrlo visokom relativnom vlažnošću, relativno stabilnom temperaturom zraka i vode. Ovakve
posebnosti dovele su do razvoja sasvim drugačijih prilagodba kod životinja, poput
depigmentacije i gubitka vida, pa se zbog toga u mnogočemu razlikuju od onih koje
žive u nadzemnim staništima.
Prikupljanjem podataka o skupinama i vrstama beskralježnjaka koji obitavaju u
odabranim lokalitetima Parka prirode Učka moguće je odrediti njihovu
rasprostranjenost i raznolikost. Dio lokaliteta bit će prvi puta posjećen sa svrhom
biospeleoloških istraživanja. S druge strane, bit će posjećeni i neki od lokaliteta na
kojima su prvi, a ujedno i posljednji put održana znanstvena biološka istraživanja
prije petnaestak godina (2006 – 2010). Usporedbom trenutno prisutnih vrsta i
skupina s onima koje je Hrvatsko biospeleološko društvo popisalo prije petnaestak
godina dobit će se informacije o promjenama u biološkoj zajednici na navedenoj
lokaciji, a time i saznanja o potencijalnom utjecaju čovjeka na njih.
Kroz ovaj projekt educiraju se mladi biospeleolozi (studenti i budući stručnjaci) za
terenski i laboratorijski rad potreban za provedbu znanstvenih istraživanja. Dobivena
praktična i teoretska znanja i vještine ne uče se kroz studij, a neizostavna su za
samostalan rad u ovom području znanosti.

 

Projekt organizira Sekcija za biospeleologiju Udruge studenata biologije – BIUS pod vodstvom
voditeljice sekcije Dore Kermek i mentorstvom doc. dr. sc. Tvrtka Dražine. Projekt ima punu podršku
Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Javne ustanove „Park prirode
Učka“ i provodi se u suradnji s Hrvatskim biospeleološkim društvom. Provođenje ovog projekta odvija se u sklopu Međunarodne godine špilja i krša (International Year od Caves and Karts 2021.-2022.).

 

Projekt financiran od: