Kornjaši u zelenim oazama

„Kornjaši u zelenim oazama“ je istraživačko-edukacijski projekt Sekcije za kornjaše, u kojem će se  prikupiti podaci o fauni kornjaša na tri prirodna područja unutar grada Zagreba: Maksimiru, Jelenovcu i Grmoščici, s naglaskom na saproksilne kornjaše. Saproksilni kornjaši skupina su kukaca koja u barem jednom dijelu svog životnog ciklusa sudjeluje u razgradnji drvne mase. Stoga imaju važnu ulogu u procesu kruženja tvari u prirodnim ekosustavima. Njihova prisutnost odražava kvalitetu i očuvanost staništa. Navedena područja u gradu Zagrebu odlikuju se bujnim šumama, starim stablima i većom količinom mrtve drvne mase, što pozitivno utječe na opstanak rijetkih vrsta saproksilnih kornjaša. Naime, u gospodarenim šumama takva su mikrostaništa rijetka, jer se stara, bolesna i mrtva stabla većinom uklanjaju. Time nestaje i stanište za ovu skupinu kornjaša.

Prirodna područja unutar urbanih sredina bitna su za kvalitetu života ljudi, ali i očuvanje bioraznolikosti. Park-šume imaju estetsku i rekreacijsku vrijednost za stanovnike grada te pozitivno utječu na pročišćavanje zraka, smanjenje buke i ublažavanje temperaturnih ekstrema. Također, takva zelena područja omogućavaju očuvanje biološke raznolikosti, jer se u njima nalaze staništa mnogih životinjskih i biljnih vrsta koje bi potencijalno, zbog sve veće urbanizacije, mogle biti ugrožene ili potisnute.

Zbog kontinuiteta bogatih šumskih staništa na navedenim područjima, očekuje se prisustvo rjeđih i ugroženih vrsta, uključujući strogo zaštićene vrste te vrste navedene u Prilozima II i IV Direktive o staništima, za koje su države članice Europske unije dužne podnijeti izvješće o njihovom stanju očuvanosti Europskoj komisiji svakih šest godina. Uz saproksilne skupine kornjaša, bilježit će se i prisustvo ostalih skupina kornjaša, poput božjih ovčica, zlatica, trčaka itd.

Cilj projekta je doprinijeti boljem poznavanju faune kornjaša prirodnih područja unutar urbanih sredina koja su pod različitim razinama ljudskog utjecaja te faune kornjaša Hrvatske općenito. Prikupljeni podaci bit će bitni za dobivanje uvida u stanje očuvanosti prirode u tri navedene park-šume, donošenje učinkovitih i održivih mjera upravljanja i očuvanja te tri park-šume te za očuvanje i zaštitu kornjaša koji u njima žive. Projekt također ima za cilj educirati studente i članove Udruge BIUS o kornjašima i metodama njihova istraživanja te doprinijeti podizanju svijesti šire javnosti o važnosti kornjaša za ekosustav i važnosti očuvanja bioraznolikosti.

 

 

Projekt financiran od: