Endemi Like

„Endemi Like“ je edukativno-znanstveni projekt Sekcije za ribe s ciljem edukacije studenata, ali i šire javnosti, o terenskom radu i važnosti endemskih ribljih vrsta ličkog područja. Također, uz edukaciju, jedan od ciljeva je i prikupljanje podataka za znanstvenu zajednicu Hrvatske i Europe. Središnji dio projekta čine endemične riblje zajednice Krbavskog polja i rijeke Jadove kao što su jadovska i krbavska gaovica, krbavski pior te mnogi drugi. Vrste ovog područja izložene su specifičnom hidrološkom režimu u kojem se tijekom ljeta javljaju sušni periodi koji ostavljaju korita spomenutih rijeka potpuno praznim. Upravo su zbog tih nepovoljnih uvjeta ribe morale razviti posebne prilagodbe za preživljavanje. Specifični krški krajolik, posebno prilagođena ekologija vrsta te relativno malo podataka jedni su od glavnih argumenata za istraživanje i edukaciju o vrstama ovog kraja kao i razlog provedbe projekta „Endemi Like“.

 

 

Projekt financiran od: