Dabar i voda 2021

„Dabar i voda 2021“ je istraživačko-edukativni projekt u kojemu će se promatrati dabar kao jedinka i u okviru obitelji uz istraživanje njegovog utjecaja i utjecaja brana koje gradi na stanište i ekologiju voda. Projekt je nastao kao suradnja Sekcije za kopnene vode i Sekcije za sisavce. Uz to, ostvarena je suradnja s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i preko njega s projektom LIFE BEAVER.

Članovi Sekcije za kopnene vode analizirat će fizikalno-kemijske parametre vode na terenu i u laboratoriju, uzorkovati sediment i determinirati makrozoobentos u njemu, kao i određivati količinu organske tvari u sedimentu. Pri tome će uzorkovati prije akumulacijskog jezera, u akumulacijskom jezeru i nakon jezera odnosno nakon brane. Na kraju će izmjeriti brzinu toka prije i nakon brane. Sekcija za sisavce će pomoću fotozamki odrediti brojnost pojedine obitelji dabra, a uz pomoć članova Sekcije za botaniku će odrediti vegetaciju područja pa tako i vegetaciju koju je dabar koristio za izgradnju brane. Uz to, izračunat će volumen brane i fizička svojstva akumulacijskog jezera.

Uz istraživački dio, projekt je i edukacijske svrhe zbog čega će voditeljice projekta na jesen održati predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola kao i za djecu u udruzi Bioteka. Također, održat će i predavanja za lokalnu zajednicu područja na kojem će se raditi istraživački dio projekta.

Voditeljice projekta:

Ela Pahor i Paula Šašić – voditeljice Sekcije za sisavce

Lina Vinković i Lana Židak – voditeljice Sekcije za kopnene vode

Za više informacija o projektu: dabar.i.voda.2021@gmail.com

Projekt financiran od: